ENTITATS PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES

Entitat, l’així anomenada amb més propietat, més primàriament i en més alt grau, és aquella que, ni es diu d’un subjecte, ni està en un subjecte, com ara l’home individual o el cavall individual. S’anomenen entitats secundàries les espècies a què pertanyen les entitats primàriament així anomenades, tant aquestes espècies com llurs gèneres; per exemple l’home individual pertany a l’espècie home, i el gènere de la dita espècie és animal; així, doncs, aquestes entitats (home i animal) s’anomenen secundàries.”

Aristòtil. Categories, (5, 2a11-19) (s.IV a.C.)

Així, doncs, de no existir les entitats primàries, fóra impossible que existís res de la resta: car totes les altres coses, o bé es diuen d’elles com de llurs subjectes, o bé estan en elles com en llurs subjectes; de manera que, si no existissin les entitats primàries, fóra impossible que existís res de la resta.”

Aristòtil. Categories, (5, 2b5-8) (s.IV a.C.)

A més d’això, les entitats primàries, per subjaure a totes les altres coses, i per predicar-se d’elles o estar en elles tota la resta, per això s’anomenen entitats en el més alt grau; de la mateixa manera, precisament, en què les entitats primàries es relacionen amb la resta, així també es relaciona l’espècie amb el gènere: en efecte:, l’espècie subjau al gènere: els gèneres es prediquen de les espècies, però no així, inversament, les espècies dels gèneres; així és que també resulta que l’espècie és més entitat que el gènere.”

Aristòtil. Categories, (5, 2b15-24) (s.IV a.C.)

Tota entitat sembla significar un “això”. En el cas, doncs, de les entitats primàries és indiscutible i veritable que signifiquen un “això”: en efecte, la cosa designada és individual i numèricament una. En el cas de les entitats secundàries sembla, a causa de la forma de llur denominació, que signifiquen també, de manera semblant, un “això”, per exemple quan es diu “home” o “animal”; tanmateix, no és del tot veritat, sinó que signifiquen més aviat un “quin”: en efecte, el subjecte no és un, com l’entitat primària, sinó que “home” i “animal” es diuen de molts; però no significa un “quin” sense més, com “blanc”; puix que blanc no significa res més que “quin”, mentre que l’espècie i el gènere determinen el “quin” per referència a l’entitat: en efecte, signifiquen una entitat tal o tal altra.”

Aristòtil. Categories, (5, 3b10-24) (s.IV a.C.)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *