ELS SOFISTES I SÒCRATES

[slideshare id=910705&doc=2-la-sofstica-i-scrates-1231781552999139-2]

INTRODUCCIÓ

PROTÀGORES

GÒRGIES

ANTIFONT

CRÍTIES

SÒCRATES