Marcadors textuals

PER ESTRUCTURAR EL TEXT: Afecten un fragment relativament extens de text (paràgraf, apartat, grup d’oracions…). Estableixen ordre i relacions significatives entre frases:

Introduir el tema del text
l’objectiu principal de

ens proposem exposar

aquest escrit tracta de

ens adrecem a vostè per

 
Encetar un tema nou
respecte a

pel que fa a

un altre punt és

quant a

sobre

el punt següent tracta de

en relació a
Marcar ordre
1r, en primer lloc, primer, primerament, per començar

2n, en segon lloc, segon, segonament

3r, en tercer lloc, tercer, tercerament

4t, en quart lloc, quart

 

d’entrada

d’antuvi En darrer lloc

en últim terme

finalment, al final

per acabar

Distingir
d’una banda de l’altra d’altra banda
per un costat per l’altre per una altra part
al contrari en canvi  
Continuar sobre el mateix punt
a més a més

endemés

a més

després

així mateix

tanmateix

tot seguit

d’altra banda

per una altra part

Posar èmfasi
és a dir

en altres paraules

dit d’una altra manera

tal com s’ha dit

val la pena dir

cal insistir

el més important

la idea central és

convé destacar

s’ha de tenir en compte

o sia

això és

en efecte

Donar detalls
per exemple

p.ex.

cf.

en particular

en el cas de

a saber

com a mostra

com és ara

així

Resumir
en resum

resumint

recapitulant

breument

en pocs mots

globalment

recollint el més important

en conjunt

Acabar
en conclusió

per concloure

per acabar

finalment

així doncs

en definitiva

Indicar temps
abans

suara

anteriorment

poc abans

al mateix temps

simultàniament

en el mateix moment

llavors

després

més tard

més endavant

a continuació

tot seguit

Indicar espai
a dalt i a baix

més amunt i més avall

davant i darrera

sobre i sota

a la dreta / esquerra

al mig / centre

a prop i lluny

de cara i d’esquena

al centre / costats

endins i enfora

a l’interior i a l’exterior

PER ESTRUCTURAR LES IDEES. Afecten fragments més breus de text (oracions, frases…) i connecten les idees entre si a l’interior de l’oració. Són les conjuncions de la gramàtica tradicional

Indicar causa
perquè (+ v. ind.)

vist que

a causa de / que

a raó de

ja que

puix que

gràcies a / que

per culpa de

car

com que

a força de

atès que

considerant que

a còpia de

Indicar conseqüència
en conseqüència

a conseqüència de

per consegüent

per tant

així és que

cosa que

de manera que

per aquest fet

per això

doncs

Indicar condició
a condició de / que

en cas de / que

amb que

si

només de /que

posat de / que

Indicar finalitat
perquè (+ s. sub.)

amb l’objectiu de / que

per tal de / que

a fi de / que

la finalitat del qual
Indicar oposició (adversatives)
en canvi

ans (al contrari)

no obstant

ara bé

en contra

amb tot

al contrari

nogensmenys

tanmateix

Per indicar objecció (concessives)
encara que

mal que

malgrat de / que

baldament

per bé que

tot i que

Els marcadors textuals s’han de col·locar en les posicions importants de l’escrit (inici de paràgraf o de frase), perquè el lector els vegi amb un cop d’ull, fins i tot abans de llegir, i pugui fer-se una idea de l’organització del text. No convé abusar-ne perquè poden enfarfegar la prosa.

Daniel Cassany, La cuina de l’escriptura. Barcelona 2002

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *