DESCARTES

[slideshare id=910720&doc=7-descartes-1231781925535266-2]

Meditacions metafísiques (text complet)

Discurs del mètode (parts I-IV)

MATRIX

Johnny cogió su fusil