PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE LA 15a JORNADA POÈTICA

IN CERTESES és una presentació digital que vol mostrar el treball realitzat al llarg del segon trimestre a l’escola. Es tracta d’un projecte globalitzat, on han participat totes les criatures d’infantil i primària, experts i famílies, que té com eix central la poesia.

El projecte vol commemorar el naixement del poeta que dóna nom a la nostra escola, amb un recull de videopoesies realitzades pels diferents grups i famílies de la Comunitat Educativa.

La part artística sempre està molt present en les nostres Jornades Poètiques a través de la dansa, la música, l’escenificació, la tecnologia i la literatura, com l’art de la paraula. Amb les videopoesies creades els infants han volgut donar moviment a les paraules reflexionades i narrades poèticament. L’art sempre interpel·la, interroga, qüestiona… i es converteix en el mitjà perfecte per a expressar idees complexes com les que els infants verbalitzen en els moments de conversa.
Mitjançant la visualització de videopoemes i actuacions d’artistes i experts diversos, els infants han descobert altres maneres d’expressar-se.

A les aules s’ha parlat dels aspectes a tenir en compte en el procés creatiu d’un videopoema, planificant els passos a fer per a què el conjunt de cada videopoesia quedés harmònic.

La creativitat ha entrat en joc quan cada grup ha pensat les escenes que representen l’essència del poema, sense quedar-se en el sentit literal i anar més enllà. Desitgem que pugueu gaudir de la presentació digital,  com infants i mestres hem gaudit del procés de creació que avui compartim amb tota la Comunitat Educativa. Gràcies a totes les persones que heu participat i que l’heu fet possible.