JOCS, JOGUINES, PATINETS I BICICLETES

Secció 5. Jocs,  joguines, patinets i bicicletes

A l’escola hi ha joguines comunitàries que s’han de respectar, tenir-ne cura i aprendre a compartir. Quan se’n fa un mal ús o es trenca voluntàriament aquest material, és obligació reposar aquesta joguina des de casa i fer una reflexió de l’actuació incorrecta.

Intentem que els nens no portin jocs i joguines de casa. En cas de portar alguna joguina de casa, s’han de fer responsables del seu ús i assumir les conseqüències de qualsevol pèrdua o deteriorament ocasionat per l’ús dels altres companys o el seu propi.

Els infants de CS que no vinguin acompanyats de les seves famílies i que visquin fora de les rodalies de l’escola i per aquest motiu accedeixin al centre en patinets o bicicletes podran deixar-los a l’espai habilitat al costat de la caseta de l’hort. Les famílies hauran de sol·licitar a la direcció del centre la demanda de poder deixar-lo en aquest recinte i justificar el motiu pel qual és necessari. Les famílies hauran de signar el compromís de què no demanaran responsabilitat a l’escola respecte a qualsevol deteriorament que li passi al patinet o la bicicleta. L’escola compte amb una assegurança de responsabilitat civil per no de reposició o possible avaria que es pugui ocasionar per algun accident o acte de vandalisme d’alguna persona que entri al centre. Queda exclosa també la possibilitat de demanar indemnització en cas de subtracció.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta