CONTEXTOS D’APRENENTATGE

Els contextos d’aprenentatge que programem  ajuden als infants en l’assoliment dels coneixements i les competències bàsiques  que els permetran poder-se incorporar a un món complex, canviant i incert.

Per millorar l’assoliment de les competències les entenem com:

un marc de referència per a la selecció d’uns continguts pràctics que ajudaran als nostres infants a entendre la complexitat del món.

En educació menys és més,  concentrem la nostra tasca educativa en allò que creiem: Reptes d’investigació, Ambients i Caixes d’Aprenentatge.

Apostem per aquests contextos rics que ajuden als infants a:

 • Seguir processos de recerca, interpretació, selecció, organització, aplicació i valoració de la informació des de diferents contextos.
 • Promoure i estimular l’autonomia i l’ autoregulació coneixent les seves fortaleses i  debilitats, sent conscients de les mateixes.
 • Atendre les necessitats del desenvolupament personal de cada un d’ells, potenciant  el coneixement, la identitat i l’acció.
 • Avaluar sistemes de reflexió i acció.

Per millorar els resultats educatius en relació a les potencialitats individuals apliquem una metodologia:

 • Que contempla situacions plurals, sempre partint de les vivències, ja que creiem  que el coneixement és útil si ajuda a comprendre la realitat i implica als infants en activitats amb sentit, que emergeixin de situacions d’actualitat i de la vida quotidiana.
 • Que integra l’avaluació en el procés d’aprenentatge, per tant utilitzem pluralitat d’ instruments avaluatius: assajos, treballs, observacions, entrevistes, exposicions orals, llibretes d’ambient, informes, debats, reflexions,..

                 ” L’infant ha de conèixer el que s’ espera d’ ell. “

 • Que fomenta la cooperació com a estratègia privilegiada, tant per al desenvolupament cognitiu , emotiu i actitudinal. Per aquest motiu fem agrupaments oberts i flexibles: intercicles, internivells, parelles, amb famílies,…
 • Que vetlla per la mirada atenta i respetuosa cap als infants.
 • Que contempla una estructura horària flexible i dinàmica.
 • Que genera un clima de confiança, seguretat afectiva, empatia i cooperació emocional permetent l’experimentació i l’error sense por a l’equivocació .

La metodologia aplicada vetlla per la cohesió social de tots els agents que composen la comunitat educativa.


Per tal de millorar la cohesió social  fomentem:

 • La integració, participació i col·laboració de les famílies en els diferents contextos educatius.
 • El treball cooperatiu, ja sigui entre iguals de l’aula, com amb infants d’edats diferents, com amb experts i famílies.
 • La participació i col·laboració de diferents entitats del barri i la ciutat, així com de diferents centres educatius del municipi en les activitats programades.
 • La col·laboració i l’intercanvi d’experiències amb d’altres centres educatius que es plantegin a l’igual que nosaltres metodologies de renovació pedagògica, acollint i visitant altres escoles, així com participant als grups de treball de l’ ICE “Caixes d’investigació” .
 • Participació a la xarxa d’innovació educativa promoguda pel departament d’ Educació XIEP i al Laboratori d’Innovació Pedagògica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta