ACOLLIDA MATINAL I DE TARDA

Aquestes activitats es desenvolupen de 7,30 a 9, 00 hores del matí al llarg del curs i abasta tots els dies lectius, inclosos els del mes de setembre.
A la tarda s’acullen als infants de les 16.30 h a les 17.00 h o bé de 16.30 h a 18.00 h

Aquests serveis es poden utilitzar de forma fixa o esporàdica.
Aquest servei està adreçat a les famílies de l’escola que de manera regular i, bàsicament per motius laborals, necessiten que acollim els seus fills i filles d’educació infantil i primària, abans de començar l’horari de classe de matí. També hi ha usuaris esporàdics d’aquest servei, que ho fan per necessitats puntuals.
El servei està contractat per l’AFA, que és qui vetlla, conjuntament amb la direcció del centre, pel seu bon funcionament. La gestió de la contractació de personal es fa a través de MALEC empresa contratada per l’AFA per la gestió del servei.
El Servei d’Acollida Matinal s’entén com un espai lúdic, amb activitats lliures i/o dirigides, ubicades a  tres espais: gimnàs, menjador i sala de mestres d’Educació Infantil. Les criatures tenen a l’abast jocs diversos: de taula, construccions, cotxes i parking, puzzles, contes… i el racó de la biblioteca. A vegades també realitzen activitats dirigides amb la realització de activitats plàstiques. Quan comença el bon temps s’organitzen jocs al pati.
La barreja de criatures de diferents edats en un espai comú afavoreix les relacions de col.laboració i cooperació entre elles, a més de les estones de joc-activitats entre iguals. És doncs un espai educatiu per començar la jornada escolar d’una manera relaxada i plaent.

Adjuntem llistat de preus 20/21

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta