TROBADES AMB LA COMUNITAT

La participació i implicació de tota la Comunitat Educativa en les  Trobades, ajuda a la cohesió, estableix un clima de confiança i respecte entre famílies, acompanyants,  mestres i infants, són moments per conèixer, compartir i gaudir plegades.

Des de l’escola entenem les Trobades amb la Comunitat com aquell espai (temps i lloc) on:

  • donem importància al compartir, al ser-hi presents , a la reflexió i a la connexió (Tertúlies, Videotertúlies, Tallers de Pedagogia Activa, Visita d’ambients, Exposició de Reptes, Fira Investiguem per comprendre …).
  • podem establir lligams emocionals, viure experiències (Sortides i colònies en comunitats de cicles on coincidim tota l’escola plegada).
  • reflexionem per la importància de la cura de les persones i l’entorn escolar i proper que ens envolta ( Trobades de Dissabte per la millora dels espais comuns de l’Escola, Trobades de Diumenge a l’entorn natural,  Celebració d’Esmorzars saludables en Comunitat,  Sortides en Comunitats de Cicle per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient,..).
  • celebrem tots junts de manera simbòlica, un canvi, un inici, un comiat,…(Comiat de Sisè i Sopar  de Fi Curs).

Una escola oberta al món amb una mirada atenta