REPTES D’AULA

El treball per reptes d’investigació (projectes) és una de les metodologies amb la que treballem els docents del centre.

Apostem per treballar d’aquesta manera :
• Perquè és una visió educativa que permet als alumnes expressar i compartir els seus interessos, inquietuds i valoracions amb els altres, prioritzant la part comunicativa i social.
• Perquè permet al mestre fomentar situacions per treballar l’autoestima de tot l’alumnat i la cohesió de grup.
• Perquè els aprenentatges responen a necessitats concretes del projecte, per tant són aprenentatges significatius.
• Perquè permet fer coneixements funcionals i transferibles a la seva vida quotidiana.
• Perquè afavoreix la reflexió, l’anàlisi crític i l’aprenentatge compartit.
• Perquè els ajuda a ser i actuar de manera més autònoma, resolent situacions quotidianes viscudes a l’aula i superant les dificultats que se’ls hi plantegin.
• Perquè ajuda als infants a aprendre i a gaudir de l’aprenentatge, pensant, creant i plantejant -se reptes cognitius alts.
• Perquè permet arribar a aquests reptes, d’una forma gradual i progressiva partint dels coneixements previs de cada infant.
• Perquè permet atendre a la diversitat d’una manera inclusiva, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

Sent coherents amb la nostra justificació del perquè creiem important treballar per projectes ens marquem un objectiu com a docents per fer complir, per tant assegurarem que donarem sempre importància a:
• un interès de l´ infant
• una inquietud
• un dubte
• una pregunta que necessita una resposta
• una observació compartida
• una situació quotidiana propera a l’infant , tant a l’àmbit familiar, escolar o de l’entorn proper tenint en compte totes les situacions socioculturals que puguin sorgir ( mitjans de comunicació, successos, esdeveniments,….).

Potenciarem la rigurositat del mètode científic per tal que els infants facin hipòtesis, les contrastin amb la recerca, amb la investigació i amb l’interès d’aprendre. Arribant a conclusions pensades, organitzades i estructurades.

DONEM MOLTA IMPORTÀNCIA A L’APRENDRE A PENSAR!

En definitiva, tenir present sempre una actitud d’escolta per part del mestre , per donar importància als interessos que flueixen al grup- classe, per tal que els infants treballin de forma globalitzada i aprenguin a trobar solucions als problemes o inquietuds que se’ls hi plantegin.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta