REPTES D’AULA

DONEM MOLTA IMPORTÀNCIA A L’APRENDRE A PENSAR!

Els adults que acompanyem els reptes que sorgeixen a cada aula tenim present sempre una actitud d’escolta activa, per donar importància als interessos que flueixen al grup, per tal que els infants treballin de forma globalitzada i aprenguin a trobar solucions als problemes o inquietuds que se’ls hi plantegin.

Treballem a través de la indagació :

  • Perquè ajuda als infants a aprendre i a gaudir de l’aprenentatge, pensant, creant i plantejant -se reptes cognitius alts.
  • Perquè permet als infants expressar i compartir els seus interessos, inquietuds i valoracions, prioritzant la part comunicativa i social.
  • Perquè permet arribar a aquests reptes, d’una forma gradual i progressiva partint dels coneixements previs de cada infant.
  • Perquè els aprenentatges responen a necessitats concretes del repte,  per tant són aprenentatges significatius.
  • Perquè permet fer aprenentatges funcionals i transferibles a la  vida quotidiana.
  • Perquè afavoreix la reflexió, l’anàlisi crític i l’aprenentatge compartit.
  • Perquè  ajuda  a actuar de manera més autònoma,  superant les dificultats que es plantegin.
  • Perquè permet atendre a la diversitat d’una manera inclusiva, potenciant  la personalització de l’aprenentatge.

Sent coherents amb la nostra justificació de la importància d’indagar, ens marquem objectius  com a mestres que fomentin l’aprenentatge contextualitzat, el pensament i la motivació.

Per tant assegurarem que donarem sempre importància a les preguntes que necessiten respostes.

Aquestes preguntes solen néixer de la la quotidianitat de l’escola i de l’entorn, dels successos i esdeveniments, de les  inquietuds i dubtes, dels contextos científics  i socials, de les observacions compartides. En definitiva de la necessitat d’entendre el món que ens envolta.

Per trobar respostes potenciem la rigorositat del mètode científic per tal que els infants facin hipòtesis, les contrastin amb la recerca, amb la investigació i amb l’interès d’aprendre; arribant a conclusions pensades, organitzades i estructurades que han de comunicar amb diferents formats (informes, exposicions, fires divulgatives, documentacions).

L’observació, el plantejament de preguntes i l’experimentació són processos molt importants en la construcció del coneixement, cal que aquestes activitats experimentals estiguin emmarcades en processos d’exploració i indagació portats a terme pels mateixos alumnes amb l’acompanyament de l’adult que formula bones preguntes.

Aquests processos d’indagació han de conduir a la interpretació dels fenòmens naturals observats i a l’elaboració d’explicacions. Sovint aquestes explicacions requereixen imaginar models i contrastar-los mitjançant nous experiments. És per això que dediquem temps a fer ciència i a parlar de ciència a l’escola a través del diàleg interactiu i l’elaboració d’explicacions.

Aquestes fotografies donen visibilitat al procés del repte de 5è B que van indagar sobre els bacteris de l’aigua i el procés de potabilització – Curs 19/20.

Aquesta documentació del repte: “Què hi ha a l’escombra?”, comunica a les famílies el procés d’indagació portat a terme pel grup Bruixola format per infants de 3r-4t al voltant d’uns ous d’aranya que van trobar a una escombra que hi havia a l’aula.
Curs 20/21.
Documentació Ous D’aranya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta