ESPAIS PENSATS AMB CURA

El curs 19-20 vam iniciar una reflexió interna lligada a la formació de centre per compartir plegades la mirada d’infància i com relacionar elements facilitadors de l’aprenentatge amb elements facilitadors de l’espai amb la intenció de multiplicar les diferents possibilitats d’aprenentatge dels infants. Actualment, aquesta reflexió també ha estat present per l’elaboració del pla de reobertura tenint en compte la situació actual. Hem continuat donant importància a la preparació d’espais respectuosos i mostrats amb cura.

Com a equip docent pensem que els elements facilitadors de l’aprenentatge són:

 • L’aprenentatge global (Ambients i Reptes).
 • Implicació i participació activa de l’alumnat.
 • Naturalesa social de l’aprenentatge.
 • Importància de les emocions i la cura.
 • Importància de la motivació intrínseca.
 • Tenir en compte les vivències prèvies i els coneixements previs dels infants.
 • L’escolta activa.
 • Valor de l’esforç i l’afany de superació.
 • Personalització de l’aprenentatge amb doble mirada individual i grupal, observant com estableix cada infant les relacions.
 • La disminució de l’estrès, amb pedagogia lenta.
 • La concreció de coneixement.
 • El treball cooperatiu.

“El ambiente “habla” y nos transmite sensaciones, nos evoca recuerdos, nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja indiferente.”

Iglesias. L.

Tenint en compte aquests elements facilitadors de l’aprenentatge hem reflexionat, després de molt temps d’observació de les accions dels infants i d’analitzar documentacions realitzades per l’equip docent, sobre quins són els elements espacials que faciliten l’aprenentatge a l’infant .

Amb resposta d’aquesta reflexió alguns ambients a Educació Infantil s’han integrat a les aules, obtenint espais polivalents que donen resposta a les necessitats observades  en els cursos anteriors tant en els moments de retrobada, individuals, d’esbarjo exterior, de treball grupal, entre d’altres.

Per muntar les aules polivalents hem tingut en compte elements facilitadors espacials, com:

 • Llum natural i focalitzada en espais relaxants i de calma.
 • Espais interiors i exteriors connectats, tant pel que fa a la integració de microespais, com de materials naturals i plantes als espais interiors.
 • Pintura a les parets neutre i amb tons que ens connectin amb la terra.
 • Espais amplis i estructurats, facilitadors dels desplaçaments i el moviment.
 • Mobles amb colors naturals.
 • Espais amb catifes i amb amagatalls que convidin al retrobament, al diàleg i a la calma.
 • Materials naturals que provoquin l’observació i l’exploració.

Tenint en compte aquests elements espacials estem actualment en un moment de transformació dels espais de l’escola, sempre centrats en la mirada de l’infant capaç, únic i protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge.

En diferents moments del dia i de la setmana els infants es retroben com a grup, o amb d’altres grups, per aquest motiu incorporem l’espai d’assemblea amb una gran catifa i coixins per facilitar la comoditat on entrem descalces.

A l’escola podem trobar espais pel treball grupal que fomenten moments dialògics, aprenent en relació amb els altres.  En aquests espais dialoguem, lleguim, escrivim, recerquem a l’ordinador o a llibres de consulta i experimentem amb diferents materials.

També creiem que és important el retrobament individual, per aquest motiu a les aules integrem espais per a la reflexió, la lectura, la producció i recerca individual. Pensem que no tots els infants per fer aquests processos necessiten una taula i una cadira; per tant incorporem espais de recolliment, de terra, amb integració de mobiliari a diferents alçades per aconseguir que l’infant tingui diferents perspectives a l’hora d’observar l’acció dels altres infants o adults que conviuen a l’espai aula.

Les aules també integren material i propostes que donen resposta als interessos d’infants de diferents edats ja que conviden a que l’alumnat es barregi en agrupaments diferents amb la tria de lliure elecció.

Creiem que també és important la introducció d’espais sensorials, per aquest motiu  trobem espais tancats on incorporem materials per prococar estimuls sensorials amb diferents elements tàcticls, sonors, olfactius i visuals.

Pensem que també obre altres possibilitats d’exploració i  observació la integració d’espais tecnològics, on inclouem material de laboratori, lupes digitals amb càmera, webcamps, portàtils i diferents materials de robòtica.

Espais per compartir moments, complicitats, ja sigui amb els infants de l’aula, dels ambients o de les parelles agermanades.

Espais expositors per donar valor a les documentacions realitzades i visibilitat dels processos viscuts pels infants.

Aquest petit vídeo dona visibilitat a la infraestructura  d’una aula d’Educació Infantil. Concretament es pot observar els espais, microespais i propostes pensades per acollir a un grup de 21 infants de 3-5 anys. Es tracta de l’aula Gaia.

Aquesta fotografia és d’una aula de Primària, concretament de  Safareig aula de CS.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta