CASAL D’ESTIU

El CASAL D’ESTIU és una opció educativa que planteja una proposta de vacances per als més menuts, la qual a més de representar un suport a les famílies, suposa una eina pedagògica, lúdica i cultural que serveix per treballar una sèrie de valors transversals.
Partim del punt que el casal es porta a terme durant les vacances dels infants les quals són una oportunitat per omplir el temps lliure amb espais de descans i passivitat, o bé amb temps actiu: lleure. Per tant, el casal és un temps de lleure dins del temps lliure.
El casal que proposem té per objectiu descansar, divertir-se i desenvolupar-se. Es porten a terme aquests objectius a partir del treball d’autonomia de l’infant i de diferents vivències plaents.
Tot el treball que es realitza té com a finalitat l’educació en valors necessaris per a establir una bona convivència i desenvolupar bones relacions.

El mètode educatiu és el que dóna sentit a les activitats de lleure i té una finalitat educativa engrescadora i participativa. Treballem entorn un centre d’interès. El centre d’interès agrupa activitats i continguts al voltant d’un tema central. A més del centre d’interès necessitem un eix d’animació. Es tracta del fil conductor, amb elements més o menys imaginaris, sobreposat a les activitats, que els lliga, els hi dóna sentit i les fa atraients. L’eix d’animació és l’element motivacional, l’estímul. Combinem aquest eix d’animació amb la continuïtat de propostes autònomes d’ambients.

L’oferta d’activitats de la campanya de vacances d’estiu – 21 estarà subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.

Fotografies Casal d’Estiu 2019

Equip de monitores i monitors


Una escola oberta al món amb una mirada atenta