TAULA RODONA

“L’objecte de l’educació és formar éssers aptes per a governar-se a si mateixos, i no per a ser governats pels altres”.

Herbert Spencer

L’assemblea  o taula rodona, com nosaltres l’anomenem,  neix amb l’objectiu de sentir la veu dels nostres infants, de fomentar la seva participació en la vida de l’escola, de crear canals de comunicació entre les persones que formem part de la comunitat educativa. És un espai de diàleg pensat per plantejar les seves preocupacions, expressar les seves opinions i idees,  fer propostes, arribar a acords, resoldre conflictes, establir normes de convivència,… sempre des d’un clima de  confiança i  respecte als altres.  Així doncs, l’assemblea promou, entre d’altres aspectes, la idea de pertinença a una col·lectivitat, actituds cíviques i democràtiques, la vivència engrescadora de l’autogestió, la convivència i, en definitiva, l’inici d’un camí que les nostres criatures han de recórrer envers la participació plena en la societat.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta