SORTIDES QUE ENS DONEN RESPOSTA A LES PREGUNTES DEL REPTE

Les experiències d’ensenyament i aprenentatge més enllà de l’aula i l’espai escolar,  tenen un alt valor pedagògic  ja que permeten als infants connectar allò que aprenen amb la realitat de l’entorn.

A l’escola, concebem aquests moments com a part dels reptes d’aprenentatge.  Així, generalment, una sortida neix d’una necessitat sorgida d’un repte d’aula que, alhora, pot  generar  noves preguntes.  En aquest sentit,  l’experiència fora del centre ens permet enriquir el procés viscut a l’escola amb experiències reals  per tal de continuar expandint aquest  aprenentatge  a través de la reflexió i  el sentit crític.

Sovint la preparació de la sortida ja esdevé una oportunitat d’aprenentatge en si mateixa:  localitzar el lloc on anem, planificar el recorregut i l’horari, calcular  el pressupost, escriure una circular…  són tasques significatives a fer que doten de significat l’activitat posterior.

Aquestes sortides permeten la interelació amb d’altres persones que ens acompanyen en la construcció de coneixement, a través de la seva expertesa.

Les sortides realitzades s’adequen a la necessitat del repte. Poden estar derivades a una necessitat de càlcul, de descoberta, d’organització, d’inspiració, de cerca d’informació, d’exploració,…És gestionen amb sentit i donant resposta a un objectiu.

Les sortides a la natura, prenen en l’actual context que vivim , una especial importància  ja que són font de benestar i salut, d’experiències i vivències que ens ajuden a entendre els processos naturals, a retrobar-nos amb la nostra essència i a fomentar la consciència i cura de l’entorn natural.

Aquesta documentació dona visibilitat al repte “On trobem rastres?”.
El nom de l’aula ha portat al grup de Cicle Mitjà a indagar al voltant del significat de la paraula Rastres. A partir de la  indagació realitzada,  els infants han trobat respostes a través de l’observació de fenòmens naturals (biològics i geològics) en un context natural proper del Vallès Occidental, com és Collserola.
Curs 20/21.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta