AMBIENTS

 

Els ambients són espais d’experimentació i descoberta on fomentem l’adquisició de capacitats bàsiques enteses com una combinació d’habilitats, coneixements conceptuals i actituds adequades al context. Tenint present sempre l’àmbit  social i la interrelació amb infants de diferents edats.

Els infants realitzen autònomament diferents activitats amb un material proposat per l’equip docent.

Volem potenciar l’assoliment de les competències bàsiques i l’adquisició de coneixements d’una forma activa i motivadora.

Les propostes manipulatives que compartint amb el grup d’infants potencien:

 • La manipulació dels objectes i materials per tal d’activar la seva pròpia capacitat mental.
 • La creativitat.
 • La reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge a fi de millorar-lo conscientment.
 • La contextualització i significació propera i real.
 • La confiança en les pròpies possibilitats.
 • El joc i l’experimentació com a eina motivadora.
 • L’adquisició de recursos aplicables a altres situacions quotidianes.
 • La iniciativa per superar nous reptes.
 • El treball de forma cooperativa, arribant a acords amb els companys, compartint els aprenentatges i respectant i valorant les aportacions dels altres.
 • L’argumentació i la comunicació.

Per aconseguir aquests aprenentatges l’equip docent juga un paper molt important, ja que:

 • Organitza els espais i materials per tal de provocar processos d’aprenentatge, descobertes i assoliment de capacitats bàsiques adequats a les edats.
 • Gestiona el temps de les sessions per tal de poder realitzar correctament les rutines d’entrada i sortida, garantitzant el temps necessari per la realització de les activitats específiques de l’ambient, l’endreça i l’intercanvi grupal de les descobertes realitzades.
 • Potencïa l’ús de la pauta d’ambient que ajuda als alumnes a estructurar-se en els seus processos.
 • Interactua de forma directa en els grups, amb cada nen provocant conflictes cognitius que facin avançar als infants en el seu progrés personal.
 • Potencia i valora a les descobertes i intervencions dels infants per afavorir la confiança en les pròpies possibilitats.
 • Observa i registra per tal de fer un seguiment individual: amb un suport fotogràfic i escrit .
 • Incentiva l´ús de la llibreta d´ambient, com a eina de camp per millorar els processos d´investigació autònoma dels infants i l’autoavaluació.
 • Incentiva a l’alumnat per tal es produeixi un traspàs a l’ aula dels processos viscuts a l’ambient a través de la informació que ha registrat a la llibreta d’ambient.
 • Fomenta el gust per l´escriptura i millora de l´expressió escrita, a partir dels contextos significatius que els ambients aporten.

Els ambients proposats per l’ Equip Docent de l’escola són els següents:

A Educació Infantil :

P-3 hi ha 4 ambients:

Pas a pas, descobrim, com et sona i creart.

AIGUA DE COLORS (8)

P-4/P-5 hi ha 7 ambients:

Som actors i actrius, som artistes, va de música, juguem, construïm,  experimentem i ens movem en anglès.

A Educació Primària els ambients estan classificats en dos itineraris: Itinerari lingüístic-artístic i Itinerari científic-matemàtic.

 • Cicle Inicial amb 7 ambients:

Som artistes, ens expressem , som periodistes, juguem, experimentem, construïm i “storytelling”.

 • Cicle Mitjà amb 7 ambients:

Som actors i actrius, som periodistes, som artistes, som emprenedors, experimentem, construïm i “storytelling”.

VISITA ALS AMBIENTS

Amb la visita dels ambients les famílies experimenten d’una forma activa les propostes didàctiques que realitzen els infants cooperativament amb els companys /es del cicle.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta