PLA APPCC-SANITAT

PLA APPCC – SANITAT

El menjador de l’escola Miquel Martí Pol, té implantat totalment el Pla d’anàlisis de perills i punts de controls crítics, el pla APPCC, elaborat des de la Regidoria de Salut de Ajuntament de Barberà del Vallès, encarregada del control sanitari dels menjadors col·lectius de la ciutat.

El servei de menjador a l’escola està sotmès a les inspeccions sanitàries que són responsabilitat de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament i del Departament de Salut de la Generalitat.

L’equip de monitoratge del menjador, haurà d’estar acreditat com a manipuladors/es d’aliments i realitza cursos de reciclatge periòdicament. Aquesta acreditació s’haurà de renovar amb formacions bianuals.

El cuiner i el personal del neteja  del servei de menjador són  qui s’encarreguen del registre i compliments dels següents plans:

1.- Pla de neteja i desinfecció.

2.-Pla de correctes normes d’higiene.

3.- Pla de control de plagues.

4.- Pla de formació i captació.

5.- Pla de control de proveïdors.

6.- Pla de manteniment d’instal·lacions i equips.

7.-Pla de control de temperatures i mostres.

8.- Pla de control de l’aigua( mostres presses diàriament per la consergeria del centre escolar)..

Campos Estela implanta al centre la seva guia de seguretat alimentària amb la que es vetlla de l’acompliment dels prerequisits i punts crítics de control.

Per tal de veure que es treballa correctament de forma periòdica es realitzen supervisions per part d’un tècnic del departament de qualitat de Campos Estela amb la finalitat de vetllar per la millora continuada de la feina que realitzem a la cuina.

El menú s’adapta a les necessitats dels comensals tant per motius de salut (dietes astringent, laxant, diabètic, al·lèrgia o intolerància,…) com per motius culturals (no carn, no porc, ovolacteovegetarià).

Ens cal certificat mèdic per tal de poder tenir cura màxima del menú i elaboració d’aquest dels infants que per motius d’al·lèrgies o intoleràncies necessiten una dieta específica

Una escola oberta al món amb una mirada atenta