PROJECTE INVESTIGUEM x COMPRENDRE

Investigar per comprendre és el nom que hem donat a una manera de proposar aprenentatges a les aules de cicle superior que es fonamenta en la promoció de processos més o menys complexos d’indagació. Des de l’inici de la seva vida les criatures indaguen i aquesta proposta intenta potenciar i aprofitar aquest esperit investigador dels infants per contribuir al seu aprenentatge. És una manera de fer que consisteix a generar situacions que afavoreixin mantenir una actitud davant del món basada en el fet de fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes, per interpretar el món en què vivim i intervenir-hi. Es tracta d’una proposta multidisciplinària que té en compte els interessos de l’alumnat i, per tant, és oberta i flexible, promovent l’autonomia i llibertat dels infants per planificar el camí que volen seguir. 

Els docents que acompanyen cerquen com a objectiu el foment d’aquesta autonomia de manera que els infants siguin capaços de posar en marxa les estratègies apreses en altres moments per tal d’assolir un alt  grau de competència. Així, l’adult observa, fa preguntes, ofereix materials, dona suport, promou la reflexió i la consciència de l’aprenentatge, tot adaptant-se a les necessitats de cada grup i infant.

Els infants s’agrupen lliurement en petits grups o en parelles i trien un repte d’investigació sorgit de la seva realitat propera. Les propostes estan induïdes per un material concret que aporten les mestres dins d’una caixa que conté una pregunta o petit text que provoca l’inici del procés de recerca. Després decideixen com es volen organitzar per dur a terme la investigació i com la volen comunicar.

Amb aquestes propostes es promou el desenvolupament de competències  transversals i habilitats d’alt nivell cognitiu:

  • Fer-se preguntes investigables i hipòtesis  de treball.
  • Planificar la recerca .
  • Disseny i realització d’experiments.
  • Registre de processos: esquemes, dibuixos, taules, gràfics i resums.
  • Recerca i contrast de la informació.
  • Argumentar per arribar a acords.
  • Anàlisi de dades per arribar a conclusions. Contrast dels resultats obtinguts amb la hipòtesi formulada.
  • Redactar un informe recollint els processos duts a terme.
  • Comunicar la investigació o el producte final.
  • Autoavaluar l’aprenentatge.

Al final del curs, els infants i les mestres, organitzen una fira de presentació a les famílies del cicle superior de tots els processos d’investigació portats a terme.

Volem compartir l’opinió dels diferents membres de la comunitat Educativa en relació a la fira d’Investiguem per comprendre amb aquest vídeo:

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta