PROJECTE INVESTIGUEM x COMPRENDRE

Els nens i les nenes des de l’inici de la seva vida investiguen.  La nostra proposta intenta potenciar i aprofitar aquest esperit investigador amb l’acompanyament del docent que serveix de guia, de suport i d’orientador d’aquest procés.

L’investiguem X comprendre consisteix en generar situacions que afavoreixen  una actitud davant del món basada en fer-se preguntes, formular-se hipòtesis i buscar respostes.

Els alumnes s’agrupen lliurement en petits grups o en parelles i trien un repte d’investigació sorgit de la seva realitat propera: l’entorn, els éssers vius, els objectes, els sistemes.

Les propostes estan induïdes per un material concret que aporta el docent dins d’una caixa que conté una pregunta o petit text que provoca l’inici del procés de recerca.

Després decideixen com es volen organitzar-se per dur a terme la investigació i com volen avaluar el seu treball.

A partir d’aquí cal que els infants:

  • Facin hipòtesis i iniciïn  el procés d’investigació per trobar respostes a les preguntes que successivament es vagin plantejant.
  • Anotin correctament les respostes: fent esquemes, dibuixos, taules, gràfics i resums.
  • Analitzin les dades obtingudes, treient conclusions i si cal verificar-les amb noves intervencions.
  • Busquin informació en diverses fonts i  les contrastin.
  • Contrastin els resultats obtinguts amb la hipòtesi formulada, treient conclusions amb els de companys i companyes que hagin investigat sobre el mateix.
  • Redactin l’informe de la investigació i realitzin una exposició del procés utilitzant diferents llenguatges.

Al final del curs els infants i mestres organitzen una fira de presentació a les famílies del cicle Superior de tots els processos d’investigació portats a terme.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta