ORGANITZACIÓ HORÀRIA I AGRUPAMENTS D’INFANTS

ORGANITZACIÓ HORARIA

  12,25H

12,40H

12,40H

13,40H

13,40H

13,50H

13,50H

14,30H

14,30H

 15,00H

P-3

 

RECOLLIDA

LLISTA

DINAR WC

HÀBITS

MIGDIADA WC

HÀBITS

P-4 P-5

 

RECOLLIDA

LLISTA

DINAR WC

HABITS

LLEURE

PROJECTE

WC

HÀBITS

PRIMÀRIA

 

RECOLLIDA

LLISTA

 EXTRAESC

PROJECTE

HÀBITS

TAULES

DINAR LLEURE

WC/HABITS

GRUPS D’EDAT

Al menjador educatiu de l’escola Miquel Martí Pol acudeixen diàriament alumnes d’Educació Infantil i Primària, de manera fixa o esporàdica.  Els quadres exposen la previsió actual d’infants usuaris (fixes i esporàdics) a cada un dels grups d’edat, alhora que s’indica el nombre d’infants amb dret a ajuts econòmics de menjador.

GRUP FIXES ESPORÀDICS BECA
P-3 25 1-2 3
P-4 32 1-2 4
P-5 25 1-2 4
1r 28 1-2 4
2n 34 1-2 7
3r 30 1-2 6
4t 25 1-2 7
30 1-2 4
10 1-2 7

   SIEI                            6                                                                               5

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS GRUPS D’EDAT

 P-3                  2 monitors
 P-4/P-5           3 monitors         + coordinadora + reforç (p4/p5)

 

 1r/2n              3 monitors
 3r/4t               2 monitors  + coordinadora de reforç estona dinar

 

5è/6è             2 monitors*

SIEI                  3 vetlladors*

*La ràtio es reforça amb un monitor més per les NESE del grup de 6è Pri La coordinadora està sense grup per dur a terme les necessitats d’atenció amb infants de trastorns de conducta que s’hagi de fer un suport individual específic.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta