ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les Activitats extraescolars

L’organització de les activitats extraescolars està a càrrec de l’AFA conjuntament amb l’escola.

Es  realitzen a partir de 16:30 h a les 18:00 h.

Les activitats extraescolars comencen en el mes d’octubre i es fa  arribar a les famílies a través del Dinantia totes les activitats proposades per aquell curs. Abans de fer les inscripcions es fa una reunió informativa per part de l’empresa MALEC i la coordinadora.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta