LA LECTURA

La competència lectora ha estat molt present en el nostre projecte educatiu mitjançant el  Projecte Llegim.

LLEGIM és un espai dedicat a la lectura que es treballa de forma vertical a tots els cicles i té present afavorir el gust per la lectura i alhora potenciar les habilitats lectores. Al llarg de la setmana  els infants fan diferents tipologies d’activitats i diferents agrupaments d’aula i intercicle.


Les activitats proposades en relació a la competència lectora tenen per objectiu: 

  • Desenvolupar el gust per la lectura.
  • Involucrar a les famílies en el procés lector.
  • Assolir hàbits de responsabilitat i cura dels llibres.
  • Compartir lectures amb la resta d’infants del grup classe, del cicle i amb el grup de Primària i/o Infantil assignat per les lectures intercicle.
  • Adquirir processos i habilitats lectores.
  • Afavorir l’adquisició de la lectura.
  • Treballar la lectura en veu alta /Millorar l’eficàcia lectora.
  • Millorar la comprensió lectora.

Cada aula disposa d’un gran fons bibliogràfic, també hi comptem amb una biblioteca escolar on es pot fer préstec, tant de llibres de lectura (a l’estona de bibliopati o de biblioteca oberta cada dimecres), com d’específics i de coneixement relacionats amb el repte.

Les  activitats a destacar són:

La lectura per indagar

Lectures relacionades amb els reptes que ens aporten la informació per argumentar i contrargumentar, participar, exposar, organitzar, seleccionar. Lectures amb context d’aprenentatge que ens indueixen a pensar.

La lectura per parelles intercicle:

La finalitat és compartir estones de lectura d’infants d’edat diversa per promoure la col·laboració, l’ajuda als altres, establir lligams afectius, de tutelatge, etc.

Les lectures es fan en funció del treball que s’ha preparat l’alumnat d’edat més gran (a partir de 3r de Primària, a partir d’una estratègia lectora concreta); definint els processos a seguir abans, durant i després de la lectura.

Es realitzen activitats col·lectives com lectura en veu alta, modelatge lector, cercar les paraules desconegudes al diccionari, preguntes de comprensió a nivell oral…

Lectura Biblioteca d’aula/parelles d’aula:

Lectura individual o en parelles d’un llibre de la biblioteca d’aula.  També els infants en aquesta llegeixen el llibre de lectura de casa o bé el llibre de l’escola marxa a casa. 

Els infants gestionen el préstec del seu llibre de lectura  a través de les fitxes dels carnets lectors.

Cada aula té un racó de biblioteca on hi ha a l’abast de l’alumnat: contes, diaris, revistes, llibres de ciències; tota l’oferta de llibres contempla les tres llengües treballades (català, castellà i anglès).
També disposen d’un espai on penjar recomanacions de lectures.

Estratègies lectores. Treball de la comprensió lectora.

Treballem les estratègies lectores: fer prediccions, fer-se preguntes, fer inferències i resumir, reorganizar la informació, entre d’altres.

Les lectures estan relacionades amb el repte d’aula o amb qualsevol petita història sorgida de la vida d’aula o de la xarxa d’interconnexió donada a la conversa.

Modelatge lector:

Lectura en veu alta per part de la mestra. Es comparteix una estona  diària per la lectura d’un fragment d’un llibre. Cada dia s’especifica abans de  començar a llegir  l’objectiu que es pretén  (entonació, puntuació, emfatitzar, modelació de la veu, preguntes de comprensió oral,…).

Volem donar bons models en relació a la lectura expressiva, per tal que els infants incorporin les estratègies lectores en les seves lectures en veu alta.

Lectura en veu alta:

Preparació de lectures adreçades a altres agents de la comunitat educativa dins d’un context derivat del repte, del treball de l’hort, del recital poètic,…

En aquestes lectures es fan autoavaluacions i cosvaluavions a través de rúbriques consesuades i creades amb l’alumnat.

Sempre les gravem per tenir evidències per l’avaluació conjunta amb l’infant.

Treball de la Notícia:

Lectura col·lectiva i debat d’una notícia d’actualitat per fomentar la lectura i la conversa sobre un tema, debatre opinions, treballar la lectura de dades, d’estadística,…

Llegim en anglès a sisè:

Lectura col·lectiva i individual de textos en anglès per fomentar la fluïdesa i la comprensió en  llengua anglesa.

Club de lectura al CS:

Lectura individual triada pels infants entre sis llibres i debat posterior per compartir  el seu contingut i les percepcions envers la lectura.

Bibliotertúlies amb famílies:

S’organitzen diferents xerrades (actualment en format virtual) relacionades amb algun aspecte de la competència lingüística, adreçades a les famílies. Per tal de poder donar suport a les activitats d’escola i seguir la mateixa mirada família-escola.

Comissió de foment lector:

Famílies i mestres d’infantil  formen part d’ una comissió de foment lector on plegades organitzen activitats de lectura en veu alta a través d’una selecció de llibres il·lustrats que han treballat conjuntament. Un cop per setmana les famílies participen activament a les aules d’Infantil (actualment en format virtual)

Enguany aquestes lectures es graven i es projecten a les 7  aules d’aquest etapa.

Biblioteca oberta

Cada dimecres la biblioteca resta oberta de 16,30 a 18,00 per gaudir de la lectura de llibres, fer préstec de llibres i dinamitzar activitats lectores.

La comissió de foment lector formada per famílies i mestres al llarg del curs impulsa activitats de contacto tes a càrrec de membres de la Comunitat educativa i experts externs.

Tindreu més informació si cliqueu a la pàgina del Projecte lingüístic de centre.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta