ESBARJO

Secció 3. L’ESBARJO

Esbarjo de Primària

La taula rodona és el canal de participació a través del qual els infants fan arribar la seva veu. És un espai de diàleg pensat per plantejar les seves preocupacions, expressar les seves opinions i idees, fer propostes, arribar a acords, resoldre conflictes, establir normes de convivència…, En aquest sentit, tot el que passa al pati ocupa una gran part del temps d’aquestes reunions, ja que la convivència, el joc i la cura dels espais i les persones prenen especial rellevància durant aquest temps. Des d’aquestes taules rodones es va canalitzar la inquietud i necessitat de transformar l’espai del Pati de manera que l’estona d’esbarjo fos una veritable oportunitat d’aprenentatge que donés resposta a la diversitat de criatures.

El projecte es va dur a terme a través d’un procés participatiu i de treball en xarxa de tota la comunitat educativa. Després d’una diagnosi dels espais i dels seus usos, es va passar a la reflexió i l’elaboració del disseny del pati que volíem. Un grup d’alumnes representats van presentar el projecte a l’Ajuntament de la nostra ciutat acompanyat d’una demanda de cessió d’un espai municipal per ampliar el pati amb una zona verda. Amb el compromís de tota la comunitat educativa i l’administració, vam passar a l’acció creant els espais dissenyats i concretant els usos i materials.

Els objectius principals d’aquest projecte ha estat la diversificació d’espais i propostes que donin resposta a les diferents necessitats i interessos dels infants, la millora de la convivència i la participació de tots els agents educatius.

És un projecte viu en constant revisió i transformació. En l’actualitat, continuem revisant les relacions i els jocs que s’esdevenen en aquest espai des de la perspectiva de gènere, així com reflexionant sobre la mirada de l’adult a l’hora d’acompanyar la resolució positiva del conflicte i la singularitat de cada criatura. Pensem que perquè es doni un joc lliure enriquidor cal crear les condicions tant pel que fa a l’espai i la particular disposició dels objectes, com pel que fa a l’actitud dels adults propers als infants.

Una mirada atenta

L’adult:

 • Acompanya i escolta les inquietuds i o vivències, estar present, no només vigila.
 • Observa situacions, vulnerabilitats, per a la posterior anàlisi i reflexió, tant a nivell d’alumnat com d’equip de mestres així com per a la intervenció .
 • Té en compte les individualitats i peculiaritats dels infants intentant la inclusió d’aquells que tenen més dificultats per trobar el seu espai.
 • Provoca situacions de joc diversificat, donant diferents oportunitats i models.
 • Quan veu que l’infant no és capaç de resoldre els seus conflictes autònomament, acompanya la resolució deixant l’espai i el temps per tal que puguin expressar allò que senten, fent de mediador des del respecte i el no judici, ni amb una actitud directiva o acusadora, i respectant les seves solucions. Evitem els per què, fomentem com ens hem sentit i com reparar l’acció.

En les sessions de treball de grup a les hores d’exclusiva del personal docent es gestionaran hores per parlar del projecte de pati centrat en com acompanyar els infants de manera respectuosa, estant disponible i present però afavorint l’autonomia en la resolució de conflictes.

Normes bàsiques, emmagatzematge i cura del material

Els alumnes formaran part de la gestió del pati, raó per la qual a les aules s’haurà de tenir integrat en la seva gestió el càrrec de pati. Durant els primers dies, algunes alumnes de cicle superior, juntament amb un adult, s’encarregaran de fer inventari dels materials de pati i d’organitzar els materials, les normes i els espais de joc per tal de comunicar-ho a la resta d’aules.

Normes bàsiques

 1. Puntualitat a l’hora del pati. Acompanyar els infants i assegurar-se que hi ha prous adults. Cap racó ha de quedar sense vigilància.
 2. Canviar-se el pati en cas de permís. Avisar la coordinadora en cas de sortida per gestionar la substitució.
 3. L’adult ha de ser observador actiu. Ha de reconduir el joc en el pati, facilitar la convivència i acompanyar la resolució dels conflictes.
 4. Tots els jocs o activitats del pati que es proposin, hauran de passar primer per la taula rodona d’escola.
 5. Els alumnes no poden portar material de casa.
 6. Les portes de l’aula han d’estar tancades. No deixar en cap cas la clau posada.
 7. Els infants no poden estar a les aules sense la supervisió d’un adult.
 8. Els adults no poden marxar del pati sense assegurar-se que s’ha recollit el material de la zona i els infants han marxat cap a les aules.

Emmagatzematge a la caseta del material

 1. Els alumnes de la comissió de pati acompanyats d’un adult repartiran el material. Baixaran una mica abans de les 11:00 per obrir i organitzar el material.
 2. Els alumnes apuntaran el nom i el material que han agafat.
 3. El material que hi ha al prestatge de dalt, és el material de romanent. Només l’ha d’agafar la mestra quan s’ha de reposar material.
 4. Si hi ha material incomplet, no es donarà als alumnes. Aquests han de responsables i saber que si no han fet un bon ús, no els hi podem donar.
 5. S’ha de vetllar sempre perquè el material estigui complet quan els alumnes el retornen.
 6. Cal puntualitat a l’hora d’obrir i tancar la caseta, per tal que no es produeixin conflictes i llargues cues.
 7. La clau estarà penjada al suro de la sala de mestres. Cal que es torni a deixar al lloc cada dia.
 8. En el cas que els alumnes no retornin el material, se’ls avisarà una vegada. A la següent, no podran fer ús del material durant una setmana.

Distribució dels espais de joc

Cada zona del pati està determinada per cada joc.

Petanca : sota les moreres

Material per fer cabanes: jardinet Carme

Estris cuina: jardinet de la Carme ( es poden fer servir tant en el sorral, com a la cuineta). Poden omplir una garrafa d’aigua, quan s’acabi ja no poden agafar més aigua de la font. En cap cas, agafaran aigua del lavabo.

Jocs de taula: a les taules de pic-nic

Xapes, aros, xanques, cordes i gomes: poden estar per tot el pati però s’ha de controlar que l´ús sigui adequat.

Pilotes de bàdminton: al costat caseta de fusta i cuina.

Ús setmanal de la pista

 1. Tres esports simultanis a la pista, simultàniament, escollits pels grups de les aules a les taules rodones, incorporant un de nou cada trimestre a decisió en consens de l’alumnat. Els esports que s’incorporin s’hauran d’introduir prèviament des de l’especialitat d’ Educació Física.

Organització de l’ús de la pista per grups

Dilluns: 3r -4rt   /  Dimarts: 5è -6è  / Dijous: 1r – 2n

Pista sense pilota Dimecres i divendres no es facilitaran pilotes i es dinamitzaran jocs tradicionals i podran jugar a Ultimate.

El gimnàs estarà obert:

 • Dilluns i dimecres per a ball i expressió corporal.
 • Dimarts i dijous per la realització de circuits psicomotrius.

Gestió dels recursos humans a l’hora de l’esbarjo

Les coordinadores de cicle de manera conjunta establiran un calendari de vigilància de patis i de bibliopati,  assegurant que sempre hi hagi un referent per a cada nivell, vetllant pels acords establerts tant pel que fa tant a l’acompanyament dels infants, les normes de convivència, com de l’ús dels espais i el material. S’haurà de complir l’horari, per tal d’assegurar que sempre es disposa del personal necessari i els alumnes no estiguin sols. En el cas de realització de sortides és necessari avisar la coordinadora per tal que gestioni la roda de substitucions.

Hi haurà una roda de patis pels dia de pluja per tal de garantir que tots els infants estiguin acompanyats per adults i les persones que tinguin treball personal en aquesta estona el puguin fer.

En el cas de tenir visita al metge amb data prevista, caldrà canviar-se el dia d’esbarjo amb un company/a.

Els primers dies de curs tot el professorat sortirà al pati. Quan les coordinadores tinguin establerta la graella de distribució de mestres i zones, així com la graella de substitucions, es podran començar els torns de patis normals. Mentre que no ens la presentin tots sortirem al pati. Les mestres de P3 i les de primer sortiran tota la setmana al pati per vetllar per una bona adaptació dels infants als espais nous.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta