PERSONAL DE CUINA

PERSONAL DE CUINA I NETEJA

L’equip de cuina estarà contractat per l’empresa Campos Estela, i constarà de 3 persones. Els seus horaris, funcions i responsabilitats seran:

Cuiner

Fa horari de 08.00 a 16.00 h.

Les seves responsabilitats generals són:

 • Fer les comandes a la responsable de compres.
 • Rebre els aliments, validar el seu bon estat, i controlar la traçabilitat dels productes per tenir en tot moment el control.
 • Cuinar el menú per als comensals, incloent-hi les derivacions per als usuaris amb necessitats especials a nivell alimentari.
 • Fer pic-nics en cas de excursió. * els pícnics tindran contemplat els acords d’escola verda- lliure de plàstic ampolles aigua i làctics / sucs tetrabrics – lliure de sucre alimentació saludable
 • Garantir que tota la documentació i tasques relacionades amb l’APPC es fan segons els protocols de l’empresa:
 • Control del aigua
 • Control del oli
 • Control temperatures: fred i calor
 • Temperatura aliments.
 • Control del menú normal, règim i vegetarià congelació diària de mostres.
 • Control de menús amb al·lèrgies congelació diària de mostres.
 • Desinfecció fruites i verdures.
 • Traçabilitat dels aliments.
 • Garantir, amb el seu equip, el compliment del pla de neteja i desinfecció.
 • Neteja de la cuina.
 • Llençar la brossa selectiva.
 • Neteja magatzem d’aliments.
 • Neteja fregidora.
 • Neteja forns calents.
 • Neteja planxes i fogons.
 • Neteja congelador.
 • Neteja nevera 1 i nevera 2
 • Neteja Desaigües cuina.
 • Escombrar i fregar el terra de la cuina.
 • Neteja i desinfecció de les taules de la cuina.
 • Control de l’stock, fent cada final de mes l’inventari
 • Control i cura del material i maquinària de la cuina

Ajudant de cuina

Fa horari de 08.00 a 10.00 h.

Les seves responsabilitats seran:

 • Preparar els aliments per al seu cuinat.
 • Preparar, si el cuiner ho demana, pa, fruita o amanida.
 • Col·laborar ocasionalment i sota supervisió la cocció de determinats plats.
 • Ajudar, si s’escau, en tasques de neteja.

Auxiliar de neteja

Fa horari de 12.00 a 18.00 h.

Les seves responsabilitats són:

 • Preparar, si el cuiner ho demana, pa, fruita o amanida.
 • Fer la neteja segons el pla de neteja establert de les dependències i estris de treball.
 • Reposició de paper i sabó, si s’escau.

FUNCIONS PERSONAL AUXILIAR DE CUINA I NETEJA

Seguir el pla de neteja descrit a la guia de seguretat alimentària del centre

Donar suport en preparació d’aliments: tallar pa, fer amanides, preparar vegetals,…

NETEJA DEL MENJADOR

La neteja de l’espai on mengen els infants es farà a  càrrec de l’empresa que contracti l’Ajuntament a través dels concursos públics i seguint la llei de contractació vigent.

Actualment és l’empresa NDAVANT la que cobreix el servei.

És responsabilitat d’aquesta empresa la neteja de:

 • Taules i cadires.
 • Aigüeres
 • WC menjador
 • Vidres
 • Terra
 • Mobiliari de menjador
 • Retirada d’escombraries i reposició de bosses netes

Per analitzar la qualitat de la neteja de menjador l’ajuntament contracta una empresa auditora  ISR per avaluar la qualitat del servei informant mensualment de les deficiències de neteja per tal de donar resposta a les millores que es considerin oportunes.

Caldria afegir com a punt a banda que:

 • Treballem plegats equip de cuina i menjador per no malbaratar aliments i cuinar allò que necessitem pel dinar dels comensals que es queden a menjador. En el cas que sobri menjar que totalment PROHIBIT que ningú se l’emporti a casa.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta