JORNADES POÈTIQUES

Aquest curs celebrarem la nostra Jornada Poètica en format virtual.

Compartirem plegats la setmana del 19 al 26 de març la 15ª Jornada Poètica:

IN  – CERTESES

De vegades no tenim sensació de certesa… però tampoc no tenim dubtes. De fet, diuen que la certesa és absència de dubte. Només això. Res més. No és un coneixement concret, no és un estat que pugui definir-se i que si la volem afirmar ja fem tard, diuen també.  La certesa no és altra cosa que l’absència de dubtes però la vida és viva, està en procés i, per tant, és canviant. Això vol dir que, inherentment, la certesa també es transforma i canvia de forma. Cap certesa podria romandre, per tant, i ni tan sols podria ser transmesa.  (text extret de sufi.cat).

La situació que estem vivint ens ha generat moltes incerteses, molts fets que donàvem per segurs se’ns han desmuntat, se’ns ha capgirat el guió. La vida s’ha tornat difícil de planificar, alhora, la pandèmia ha posat davant dels ulls quines són les certeses reals: els vincles, la vulnerabilitat, la interdependència amb la natura i amb altres éssers humans, les desigualtats, la pobresa..  Això serà un veritable aprenentatge per a nosaltres? Serà realment una oportunitat? O ho oblidarem i continuarem endavant com si res.

Solstici

Reconduïm-la a poc a poc, la vida,
a poc a poc i amb molta confiança,
no pas pels vells topants ni per dreceres
grandiloqüents, sinó pel discretíssim
camí del fer i desfer de cada dia.

Reconduïm-la amb dubtes i projectes,
i amb turpituds, anhels i defallences,
humanament, entre brogit i angoixes,
pel gorg dels anys que ens correspon de viure.

En solitud, però no solitaris,
reconduïm la vida amb la certesa
que cap esforç no cau en terra eixorca.
Dia vindrà que algú beurà a mans plenes
l’aigua de llum que brolli de les pedres
d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

Miquel Martí i Pol

Cada 19 de març, a l’escola commemorem el naixement del poeta que dóna nom a la nostra escola, el Miquel Martí i Pol, amb una Jornada Poètica que mostra a tota la comunitat educativa el producte final d’un treball realitzat al llarg del segon trimestre. Es tracta d’un projecte globalitzat d’escola on participen totes les criatures d’infantil i primària i que té com eix central la poesia, tot i que cada any amb una temàtica diferent, i que pretén la participació de l’entorn proper (experts, famílies, entitats, etc.) així com la interrelació de tota la comunitat educativa, adults i infants.  

El curs passat, amb el nom d’Arrelant, el tema del projecte va ser la cura de les persones, els espais i l’entorn.  L’objectiu era treballar poemes que centressin  la mirada en valors bàsics per a la vida i la convivència,  com ara la tendresa, el respecte, la generositat, la responsabilitat, l’amistat, etc.  Vam poder desenvolupar el projecte però el confinament del mes de març ens van impedir que poguessin realitzar el recital poètic. 

Enguany, pensem que malgrat la situació que estem vivint, hem de continuar mantenint l’essència de la jornada poètica que és fer un projecte d’escola al voltant de la creació artística posant en el centre la poesia i promovent la relació entre els diferents membres de la comunitat educativa.  Aquest trimestre estem realitzant un projecte d’experimentació artística que porta la poesia de la paraula a la part visual a través d’un projecte audiovisual, la videopoesia, per tal de poder-ho compartir per mitjans telemàtics a la resta de la comunitat. Amb totes les videopoesies farem una presentació col·lectiva que serà el producte final que s’enviarà a les famílies com a projecte d’escola.

La videopoesia, gènere dins del videoart, és un creació que consisteix a reinterpretar un text poètic mitjançant la realització d’un vídeo que combina la paraula, les imatges i la música dotant, amb aquests recursos, de nous significats al text. 

Respecte el tema del projecte d’enguany, s’ha creat la necessitat de donar un espai per a la reflexió  d’aquesta situació tan extraordinària que ens està tocant viure, tot respectant les diferències en quant a l’experiència viscuda i les necessitats vitals de cada criatura.  La crisis de la pandèmia, ha posat en evidència, com un mirall, la nostra vulnerabilitat a l’hora que les nostres fortaleses,…  allò realment important, allò que ens fa humans, allò essencial, però alhora allò que sovint la nostra societat  descuida, les esquerdes del sistema.  Quan parlem de tornar a la normalitat d’abans, caldria qüestionar-nos de què parlem, quins problemes caldria abordar per transformar una realitat a la que fins ara no hem estat capaç d’enfrontar-nos. La idea és aprofitar aquesta experiència que estem vivint, per abordar-la des de la vivència emocional però també des del foment de la capacitat crítica amb l’objectiu de treure’n aprenentatges.

Des de l’inici de curs, hem volgut com a l’escola, a través de l’acompanyament emocional donar cabuda a l’experiència viscuda durant aquest temps a través de diferents llenguatges.  Amb les criatures, abordem aquest tema, com sempre, des de la conversa com a generadora d’aprenentatges, recapitulant allò viscut fins ara, partint de les seves vivències i necessitats respecte el moment evolutiu que viuen.  El tema d’enguany és un tema molt vinculat al tema de la jornada poètica del curs passat, raó per la qual, hem  començat partint dels poemes que l’alumnat va crear per la Jornada Poètica  “Arrelant”, que recordan els moments i reflexions compartits durant aquell projecte que es  va veure afectat pel confinament.

Els infants ja ens han mostrat la seva capacitat d’adaptació i de treure allò positiu de les situacions que viuen: com han descobert nous amics i amigues en els grups estables i com continuen gaudint de la relació amb els companys i companyes del curs passat; com han buscat moments i maneres de relacionar-se i comunicar-se (a través de la reixa,  des del límit que separa els espais del pati, a través d’un vidre mitjançant la paraula escrita, amb notes, en el moment d’anar al lavabo, etc.). El vincle, la relació, l’altre no han deixat d’estar presents.  Totes estem contentes de poder mantenir el context de la presencialitat, el poder aprendre junts, conviure i relacionar-nos tot i les restriccions.

Actualment els  infants estan investigant i experimentant al voltant d’aquest concepte  de Videopoesia  des de la vessant artística i literària però també des de la part científica,  biològica, corporal, emocional,… En aquest procés, están intervenint com sempre l’equip docent i  persones expertes del món de l’audiovisual, de l’art, de la dansa, la música, la poesia  i d’altres experts que ens estan enriquint amb la seva experiència. També s’estan realitzant tallers. sortides  i altres propostes que estan ajudant a enriquir l’aprenentatge vivencial de les criatures.

Com a escola, estem prioritzant el treball artístic a partir de la poesia, des de totes les vessants del currículum. Per tant,  el treball prioritari a les aules està sent dedicar  temps a: llegir poesies  i fer que els infants cerquin recursos per interpretar-les amb elements que despertin els sentits i les emocions,  cercar informació externa d’experts que ens ajudin en el món de la literatura, la interpretació, la dansa, la música, etc.

Amb aquest treball previ d’analitzar les poesies des de totes les dimensions de la competència lingüística, ens serveix per adonar-nos que amb les poesies podem comunicar.

A partir  del dia 19 de març fins el día 26 de març realitzarem Connexions Poètiques entre els diferents grups de convivència d’aquest curs escolar, en les quals també podran participar famílies, i persones de l’entorn de la ciutat i experts que han col·laborat  en el procés creatiu de cada grup.

A final del segon trimestre compartirem amb tota la Comunitat Educativa l’audiovisual final de les 21 Videoposies creades.

Fotografies i vídeos del treball dels grups en Jornades Poètiques:

L’ART DE CREAR ESCOLA

Projecte basat en la creació d’instal·lacions artístiques. Un projecte que volia donar visibilitat als principis pedagògics de l’escola des la interrelació entre la poesia i l’ART.

POEM – ACCIÓ

Jornada basada en la fusió de la literatura i el cinemà utilitzant el llenguatge digital per l’edició de petits curts centrats en els poemes creats per l’alumnat o els analitzats de poetesses o poetes.

 

SINÈSTESIA

13ª jornada poètica, on es va treballar al voltant de poemes amb els que vam voler despertar a l’espectador un sentit indirectament. Vam relacionar el recurs literari de la sinestèsia amb diferents llenguatges.

La sinestèsia  és una figura retòrica que consisteix en l’atribució d’una sensació a un sentit que no li correspon. Consisteix en barrejar sensacions de sentits distints (audició, visió, gust, olfacte, tacte) o barrejar aquestes sensacions amb sentiments ( tristesa, alegria,…).

Comunicació i difusió de la Jornada SINÈSTESIA per part dels infants de CS a Ràdio Barberà:

Una escola oberta al món amb una mirada atenta