INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Els instruments d’avaluació ens permeten recollir evidències dels aprenentatges que fan els infants.

Avaluem a partir de l’observació directa i continuada. Aquesta recollida de dades es fa a través de l’observació de l’evolució de l’infant així com de les seves produccions, tant produccions que poden ser específiques per poder veure l’estat i el moment de l’infant, així com les que van sorgint en el mateix procés d’aprenentatge.

Poc a poc anem incorporant nous instruments d’avaluació – pla de treball, rúbriques, qüestionaris, entrevistes, exposicions, bases d’orientació, carpeta d’aprenentatge- són eines per aprendre que permeten als infants ser conscients del seu propi procés d’aprenentatge i fomenten la seva autoregulació.

En la recollida d’indicadors d’avaluació també participen les famílies com adults acompanyants en la conscienciació de l’aprenentatge. Els infants comparteixen que han après amb diferents instruments.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta