INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Capítol 1. Informació a les famílies

És important que tots plegats mantinguem una bona relació i comunicació i per això no hem de dubtar a fer servir els diferents canals:

  • Reunions organitzatives de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren a començament de curs i en el moment de la preparació de la realització de les colònies.
  • Reunions pedagògiques de cicle/classe. Aquestes reunions se celebren durant el segon trimestre per tal de fer participar els pares de les diferents metodologies emprades en el centre.
  • Entrevistes entre els pares i mares i les tutores o tutor. Aquestes entrevistes, normalment les convoca la tutora o tutor, tanmateix qualsevol pare o mare en pot sol·licitar personalment per e-mail o a través de l’agenda. Cada tutor/a té assignat en el seu horari laboral el dijous per fer les entrevistes.
  • Entrevistes amb direcció. Cal demanar prèviament l’entrevista a l’administratiu del centre.
  • Notes i circulars informatives adreçades a les famílies per l’app Dinantia.
  • Notes adreçades a les tutores mitjançant l’agenda o l’email d’aula.
  • Notes adreçades a direcció o administració mitjançant EL correu electrònic (a8061142@xtec.cat) o per telèfon (937298202).
  • Mitjançant el bloc de l’escola s’informarà sobre l’assignacions de tutories, el calendari escolar i activitats de centre.
  • Rètols informatius als taulells d’anuncis.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta