LA FAMÍLIA

L’acollida a les famílies i als infants que s’incorporen a  l’escola és un aspecte molt important que recull el nostre Projecte. Sabem que per l’infant és imprescindible veure que la seva família forma part de l’escola, per això entenem que la relació entre família i escola ha de ser de confiança i total complicitat. Hem de treballar per fer del nostre projecte educatiu, un projecte comú.

La primera rebuda, els primers instants a l’escola, tant per a la família com per a l’infant, els organitzem perquè es visquin amb confiança, calma i benestar. És per això, que tenim desenvolupat un Pla d’Acollida que regula totes les accions que permeten acompanyar  les necessitats de petits i grans.

La família és el primer i principal agent socialitzador de l’infant, és la responsable d’educar i tenir cura dels fills i filles. La família és molt important en el dia a dia del Projecte, té tot el dret de participar i sentir-se inclosa dins de l’espai educatiu.

Entenem la família com un ens participatiu i col·laborador, amb drets i deures dins del projecte. Cada família, com ho és l’infant, és única, irrepetible i singular, i des de l’escola es vetlla perquè hi hagi una relació basada en el respecte, l’acceptació, la  confiança i la fluïdesa.

Per l’infant, la seva família és el més important que té, és amb qui conviu cada dia i amb qui té els lligams afectius més forts, per això és molt important la bona entesa entre les famílies i l’adult educador, perquè l’infant visqui de manera positiva el seu dia a dia a l’escola.

Es busquen les complicitats necessàries perquè les famílies puguin participar en la dinàmica  de l’escola, ja sigui en entrades relaxades, o participant en les  activitats que es plantegin – reptes d’aula, tallers, visita d’ambients, tertúlies, el treball de l’hort, fira investiguem per comprendre… – o en les trobades en comunitat escolar per tal que les famílies puguin acompanyar als infants. Es busquen diferents moments i temps per  vetllar que cada família pugui participar en les diferents situacions que oferim.

Per l’escola és molt important tenir present que totes les famílies actuen de la millor manera possible i és important no fer valoracions ni judicis. Un infant estima a la seva família sigui com sigui, i no actua igual amb els adults de l’entorn escolar,  primer estima a la seva família, després es vincula amb els adults que el van acompanyant durant el pas per l’escola. En realitat la nostra família és una entre milions, i totes són bones i correctes i a la vegada són molt diferents. Aquest és el primer fet que s’ha de reconèixer: les diferents famílies són totes vàlides, i també totes les cultures, ja que totes són formes d’existència i de realitzacions humanes, i és molt important que els adults acompanyats a l’escola respectin això en cada cas.

“La escuela debe ser capaz de leer la realidad concreta que rodea al niño. La geografia es la de su barrio, la historia la de su familia.”

Francesco Tonicci

Cal que l’adult s’oblidi en part dels seus valors i principis per poder reconèixer els valors de totes les famílies. Aquesta actitud ens permet aportar els seus coneixements i trobar la confiança dels infants estant al servei de les famílies; així podem complementar i completar la tasca educativa en coresponsabilitat.

Es donen moments de relació entre famílies generant espais  per compartir vivències que els fan sentir part de la Comunitat escolar. 

“Em sostinc amb l’amor de la meva família”.

Maya Angelou

Una escola oberta al món amb una mirada atenta