HORARI DEL CENTRE

Secció 2. HORARI DEL CENTRE.

L’horari escolar durant el curs serà de 9:00 a 12:30 als matins i de 15:00 a 16:30 a les tardes.

P3

Aquest temps s’organitzarà de la següent manera:

09:00 – 09:30  – Bon dia – conversa

09:30 – 10:30  – Propostes d’aula /Psicomotricitat/ Juguem

10:30 – 11:30  – Esmorzar i esbarjo

11:30 – 12:30  – Ambients

12:30 – 15:00  – Temps de menjador i esbarjo.

15:00 – 16:00 – Propostes d’aula

16:00 – 16:20  – Cançons i contes en anglès

16:20 – 16:30  – Comiat

Per afavorir l’adaptació dels infants de P3 a l’escola, aquest alumnat seguirà un horari diferent la primera setmana de setembre. El dia de la reunió de famílies que es realitza al juliol, la coordinadora d’ Educació Infantil i la Cap d’Estudis lliuraran la informació concreta d’aquest horari a cada família, seguint el calendari escolar que s’aprovi cada any en Consell Escolar un cop publicat a la pàgina web del Departament.

P4/P5

Aquest temps s’organitzarà de la següent manera:

09:00 – 09:30  – Bon dia – conversa

09:30 – 10:30  – Ambients

10:30 – 11:30  – Esmorzar i esbarjo

11:30 – 12:30  – Propostes d’aula

12:30 – 15:00  – Temps de menjador i esbarjo.

15:00 – 16:15 – Psicomotricitat /Contes en famílies /Propostes d’aula

16:15 – 16:30  –  Comiat

  1. Primària

Aquest temps s’organitzarà de la següent manera al Cicle Inicial:

09:00 – 09:10  – Bon dia

09:10 – 09:45  – pla de treball – Llegim – conversa

09:45 – 10:45  – Reptes d’investigació –especialitats –tallers d’escriptura i de matemans

10:30 – 11:30  – Esmorzar i esbarjo

11:30 – 12:30  – Ambients

12:30 – 15:00  – Temps de menjador i esbarjo.

15:00 – 16:15 – Reptes d’investigació

16:15 – 16:30  –  Comiat

Aquest temps s’organitzarà de la següent manera al Cicle Mitjà:

09:00 – 09:10  – Bon dia

09:10 – 09:45  – pla de treball – Llegim – conversa

09:45 – 10:45  – Ambients

10:30 – 11:30  – Esmorzar i esbarjo

11:30 – 12:30  – Reptes d’investigació –especialitats –tallers d’escriptura i de matemans

12:30 – 15:00  – Temps de menjador i esbarjo.

15:00 – 16:15 – Reptes d’investigació

16:15 – 16:30  –  Comiat

Aquest temps s’organitzarà de la següent manera al Cicle Superior:

09:00 – 09:10  – Bon dia

09:10 – 09:45  – pla de treball – Llegim – conversa

09:45 – 10:45  – Reptes d’investigació

10:30 – 11:30  – Esmorzar i esbarjo

11:30 – 12:30  – Reptes d’investigació –especialitats –tallers d’escriptura i de matemans

12:30 – 15:00  – Temps de menjador i esbarjo.

15:00 – 16:00 – Projecte investiguem per comprendre

16:00 – 16:30  – Desdoblaments – Comiat

Horari intensiu

Farem jornada intensiva de 9:00h a 13:00h

L’últim dia del primer trimestre coincidint amb l’inici de les vacances de Nadal.

Les dos últimes setmanes de curs.

Sempre davant la presentació i ratificació del Consell escolar i presentació al Departament d’Ensenyament per a la seva aprovació.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta