LA CONVERSA PER APRENDRE

A la nostra escola, la conversa és present a totes les propostes, perquè considerem que laprenentatge dialògic és cabdal en la nostra manera d’entendre la construcció social de l’aprenentatge. Es basa en el concepte de què les interaccions entre les persones constitueixen l’element clau que fa possible que aquestes aprenguin perquè implica una construcció de  l’aprenentatge, una negociació de significats, una transformació o evolució personal. A través de la conversa ampliem els límits d’allò que anomenem “la vida de l’aula”, fent que allò que passa fora de les quatre parets de la classe o  de l’escola, entrin per ajudar-nos a entendre tant el món que ens envolta,  com a nosaltres mateixos.

Així, en concret en els reptes d’aula, la conversa promou que les criatures es plantegin hipòtesis, expressin  les idees prèvies, aprofundeixin en allò que s’està aprenent tot  incorporant nous arguments que han pogut escoltar dels altres infants,  els adults  o altres fonts, es replantegin significats i els negociïn amb els altres… El debat, a més,  permet fer conscient l’alumnat d’allò que va integrant buscant la manera d’explicar allò que sap i li interessa

Sovint la conversa parteix d’una reflexió individual, per passar a una reflexió de petit grup i, finalment, de gran grup per tal de promoure la participació de tot l’alumnat. També aportem recursos per tal d’enriquir la conversa: una activitat concreta, una lectura, un vídeo,  notícia, una autoavaluació, una recapitulació, un esquema, etc…

Dins del treball en petit grup, la conversa és el mitjà que els infants utilitzen per comunicar els seus pensaments i idees, planificar les seves recerques o accions, arribar a acords…, en definitiva, una font d’enriquiment mutu. L’adult adquireix aquí un paper d’escolta i observació, que li permet apropar-se al pensament d’aquestes criatures i documentar els processos d’aprenentatge, tot valorant la necessitat d’intervenir o no a través d’alguna pregunta.

La nostra reflexió docent ens porta a aprofundir en el nostre paper per tal que una  conversa sigui una font real d’aprenentatge: l’adult acompanyant com a mediador, generador de bones preguntes, dinamitzador, model lingüístic, interlocutor…

Una escola oberta al món amb una mirada atenta