MIRADA AVALUATIVA

Entenem l’avaluació com la constant revisió de l’assoliment dels objectius que ens proposem  com a mestres per acompanyar a cada infant. Aquests objectius els compartim amb cada un d’ells per fer-los conscients de l’aprenentatge.

Aquesta revisió es fa principalment a partir de l’observació, l’acompanyament, el debat i la reflexió amb l’infant.

L’avaluació és un procés constant de revisió d’allò que s’ha fet i com s’ha fet i durant el  procés intervenen tots els agents que participen en el procés d’aprenentatge (infant, d’altres infants del grup o d’altres grups, mestres i famílies). A partir d’aquesta avaluació constant, es prenen les mesures necessàries per acompanyar als infants en el seu creixement i aconseguir que aquest en sigui conscient d’aquest aprenentatge.

Tal i com explica Neus Sanmartí:

“L’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques dels infants i constatar el seu progrés a mesura que avança en els aprenentatges. Ha de permetre a les mestres contrastar el grau d’assoliment per part dels infants dels objectius establerts i ajustar, si s’escau, els processos didàctics.”

Pels infants, l’avaluació també esdevé un element essencial per aprendre, ja que constaten el seu progrés i saben regular-se estant més  preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent. Per tant, cerquem estratègies per compartir amb els infants el procés avaluador i els fem partícips i protagonistes del seu procés d’aprenentatge, alhora compartim amb la resta de les mestres i les famílies la coherència dels criteris d’avaluació aplicats en aquest procés.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta