EL PATI, ESPAI D’APRENENTATGE

Pel que fa a l’espai exterior a Infantil és un espai més incorporat a tot l’horari lectiu. Perquè es doni un joc lliure enriquidor creem  les condicions tant pel que fa a l’espai i la particular disposició dels objectes, com pel que fa a l’actitud  dels adults que acompanyen als infants.

L’exterior és un espai cuidat i preparat per oferir múltiples possibilitats d’expressió, de moviment i de contacte amb materials exploratius i elements naturals.

A partir de l’observació del que passa a l’espai exterior,  de la tipologia de jocs, de les relacions que es creen, anirem prenent decisions envers quines intervencions i acompanyament hem de fer. Vetllant sempre per potenciar el joc  lliure, respectuós, cooperatiu i amb perspectiva de gènere. 

El joc que es dona a l’espai exterior dona resposta a la necessitat de moviment i expressió corporal dels infants, donant l’oportunitat de descàrrega pulsional, conèixer les seves capacitats i límits.  També els ofereix un espai d’introspecció i d’autoconeixement.

A l’espai exterior es dona una experiència molt valuosa, establint relacions interpersonals a través de l’acció i del joc. Els infants expressen de manera espontània les seves emocions, coneixent-se a sí mateixos i als altres.

El contacte directe amb els elements naturals proporciona una experiència sensorial que ens connecta amb l’entorn natural, apropant-nos al llenguatge més simbòlic i a la comprensió del món. Plantes, arbres, sorra, pedres i aigua són els elements amb què els infants gaudeixen i s’omplen d’experiències sensorials.

Pensem que la intencionalitat educativa no significa exclusivament la intervenció directa, la participació en els jocs dels infants no  porta a la intromissió. Pensem que no es tracta de dirigir en tot moment les activitats dels infants als espais exteriors, sinó d’ampliar el ventall de possibilitats i anar deixant que aflori l’autonomia i iniciativa de l’alumnat en la tria i pràctica de les activitats de joc.

Entenem que aquest és un procés que s’aprèn i que les primeres fases signifiquen acompanyament i maximització de l’oferta.

Aquesta reflexió en quant als espais exteriors ha desencadenat en el nostre projecte El Pati, espai d’aprenentatge fruit de les observacions i documentacions realitzades al voltant de les relacions donades entre infants, l’ús de materials i dels espais.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta