SERVEIS ORGANITZATS PER L’AFA

Tots els serveis dels centres estan gestionats per l’AFA de l’escola a través de la contractació d’una empresa externa MALEC la qual vetlla per la implementació del Projecte Educatiu en totes les activitats que realitza l’alumnat als següents serveis:

  • Acollida matinal
  • Menjador
  • Acollida de tarda
  • Extraescolars
  • Casal d’Estiu

Hi comptem amb un equip fixe de monitoratge coordinat per una coordinadora que participa activament a les diferents comissions de gestió i organització dels diferents serveis.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta