COM COMUNIQUEM EL PROCÉS D’APRENENTATGE DELS INFANTS

És important, per poder avançar, veure on som i compartir aquesta informació amb els diferents agents que intervenen en el procés d’aprenentatge dels  infants. Per tal de veure el moment on som, hi ha diferents eines que ens permeten explicitar els progressos dels infants, a partir de diferents activitats, ja siguin d’observació o bé encaminades a avaluar els objectius assolits i prendre les mesures necessàries a partir d’aquests.

Un dels documents que recull les dades sorgides de l’observació, entre altres propostes, són els informes. L’informe és un document que pretén ser una orientació sobre l’evolució dels aprenentatges dels infants. Un resum de les dades preses.

Fem un redactat personalitzat per a cada infant per compartir-lo amb la família. En aquest trobarem descrits, en quin moment maduratiu està, com es mostra emocionalment,  com es relaciona amb els altres i amb si mateix, quines són les seves fortaleses, en què ha d’avançar, quines estratègies d’aprenentatge utilitza, quin acompanyament adult necessita …, i sempre posem la mirada en els objectius de millora per poder avançar.

Tant a Infantil com a Primària fem dos informes un a finals de gener i un altre al juny. A  Cicle Superior en l’entrega de l’informe final de juny, els infants participen en la comunicació d’aquest a la seva família. La mestra crea un entorn favorable perquè es doni la reflexió i la síntesi de la personalització de l’aprenentatge de cada infant i visibilitzar com l’infant n’és conscient.

“Ho he après quan ho sé explicar”

Documentem: Una de les tasques més importants de les mestres del Miquel Martí i Pol és la Documentació. És plasmar allò que succeeix al dia a dia a l’escola de manera natural, ja sigui a partir de reculls fotogràfics, reculls escrits o bé amb altres suports que es comparteixen amb les famílies a través de l’app Dinantia  i el bloc  de cicle.

Podeu observar models de documentacions clicant als blocs .

Cada franja d’edat es documenta de diferents maneres.

A l’Etapa d’Infantil som les mestres, que a partir de l’observació directa, anotem i creem un recull de vivències, aprenentatges i descobertes dels infants amb allò que ens sembla més significatiu i rellevant. Aquestes documentacions es comparteixen amb els infants i amb les famílies a la Carpeta de Vida de cada infant. En aquesta carpeta es recullen processos individuals de cada criatura, com d’interaccions al voltant d’interessos comuns en petit grup, com de petites històries compartides amb la comunitat d’aula.

Pel que fa a l‘Etapa de Primària, al Cicle Inicial li donem continuïtat a la documentació per part de les mestres, però iniciem els processos del Pla de Treball i els Mapes de Vida d’Aula, per fer conscients als infants, a través de la recapitulació, dels processos d’aprenentatge engegats, com a grup.

A partir del Cicle Mitjà es fa el modelatge d’aquestes eines de conscienciació de l’aprenentatge, consolidant-les al Cicle Superior. Els infants col·laboren en l’elaboració col·lectiva i individual de comunicació de processos d’aprenentatge.

Els infants col·laboren en aquesta documentació creant diferents suports gràfics com PowerPoint, vídeos, fotografies…, aquests els serveixen per explicar allò que han après, viscut o descobert. La mestra que acompanya a cada grup d’infants els ajuda a reorganitzar la informació, els proposa els aspectes a documentar i els acompanya en aquest procés d’explicitació del procés d’aprenentatge. Donant com a resultat una documentació que serveix al propi infant a ser conscient del seu aprenentatge i que serveix per comunicar d’un procés viscut a  les famílies i altres infants.

Al Cicle Superior, són els infants mateixos que documenten el seu procés d’aprenentatge, a l’Informe de caixes d’Investiguem per Comprendre i a les diferents activitats derivades dels Reptes d’investigació, coavaluant amb les seves famílies o bé a les exposicions de síntesi del après als reptes.

Els infants ens regalen moments brillants, paraules fortes, decidides i valentes que busquen generosament respostes a molts dels seus interrogants. És llavors quan la documentació recull íntimament converses entre infants, seqüències d’accions encadenades, detalls gairebé imperceptibles que ens parlen d’estones conegudes per tots nosaltres. Dignificar petites històries és també prou motiu per documentar. Els seus protagonistes, fet i fet, ens fan hereus de la seva història i ens conviden gratuïtament a reconèixer-nos-hi. Documentar no deixa de ser un reconeixement profund per cada una de les persones, per cada un dels infants i les seves famílies”.

Bonàs (2006)

Les reunions grupals d’inici de curs amb famílies es realitzen a finals d’octubre, principis de novembre un cop cada aula ha iniciat el seu repte i per tant podem compartir amb les famílies el treball iniciat per la comunitat d’aula i els reptes individuals o en petits grup que s’han iniciat als ambients. D’aquesta manera el mapa de vida d’aula que es genera en cada una d’elles es pot explicar de manera vivencial i significativa. A partir d’aquest mapa compartim amb les famílies els objectius de cicle i aula, les estratègies d’aprenentatge que volem modelar i acompanyar.

Compartim la Reunió de famílies del grup Ruta del CM del curs 20-21:

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta