GESTIÓ ECONÒMICA/QUOTES FAMÍLIES

GESTIÓ ECONÒMICA / QUOTES FAMÍLIES

QUOTA FIXE                      6,33€

PREU ESPORÀDIC        6.93€

FIXE DIARI : Són aquells alumnes que utilitzen el menjador tots els dies de la setmana durant tot el curs o bé un mínim de 12 dies al  mes.

  1. Els pagaments dels alumnes fixos es farà per domiciliació bancària a mes vista o bizzum
  2. Els esporàdics podrán fer modalitat transferència o bizzum.
  3. Al pagament mensual o diari s’aferiran 0’47 € tant al preu fixe com esporàdic com a despeses de gestió i assegurança.
  4. Les despeses de les devolucions dels rebuts bancaris van a càrrec de les famílies i el seu cost és de 3,50€.
  5. Les famílies que no estiguin al corrent de les mensualitats, seran donades de baixa del servei si en un mes no s’ha fet l’ ingrés de la quantitat que es deu.
  6. Per les excursions si es demana pícnic es considera un dia normal de menjador i si no es vol pícnic  es considera com a falta avisada.
  7. En cas de confinament d’un grup es retornarà integre l’import del menjador diari de l’alumnat usuari del servei.
  8. L’alumnat fixe i fixe esporàdic els dies del mes que no assisteixi al menjador, només es farà retorn de la part que cobreix l’àpat no la part de monitoratge ni assegurança.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta