FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

La franja horària establerta per al servei del menjador de l’escola de l’escola Miquel Martí Pol  és de 12,30 a 15,00 hores.

No obstant, el funcionament del menjador comença abans de la franja horària exclusiva d’atenció als alumnes usuaris/es:

A les 8,00 h l’equip de cuina comença la seva jornada de treball. El cuiner i l’ajudant comencen la preparació del menú in situ. L’ajudant està fins a les 10,00 h. per tal de fer tota la preparació de les verdures fresques que caldrà cuinar. L’auxiliar de cuina i neteja entra a les 12,00h i juntament amb la coordinadora i dos monitores que comencen a adequar l’espai (parament de taules, adequació cuina, preparació estris recollida, reposició paper,…).

Al voltant de les 12,20h es comença a preparar la recollida dels diferents grups d’edat (control llistes, notes casos concrets i seguiment…).

A les 12,25h l’equip de monitoratge recull als seus grups d’edat a les classes de referència. Les aules de recollida per aquest curs son: P3A, P4A i P5A al passadís  d’educació infantil. I 1er,2on es recullen a les aules i es passa  llista al gimnàs. 3r,4t,5è i 6è baixen de l’aula i van als ambients de som artistes i som actors/actrius a passar llista.

L’organització temporal del menjador està dividida en dos torns per dinar. D’aquesta manera cada grup disposa de l’espai necessari i es pot donar cabuda a tots els possibles comensals esporàdics. Els infants, abans d’entrar al menjador, podran veure el plafó on tindran anotat el menú del dia, amb els bits nutricionals que l’equip hagi considerat adients treballar en funció del menú del dia.

Al voltant de les 12,40h s’inicien les activitats de lleure per als grups d’educació Primària acabant a les 13,35h.

El menjador realitzarà diàriament la selecció de residus seguint els criteris d’ Escola Verda establerts. Serà l’alumnat el que es responsabilitzi a dur-lo a carrer a través dels càrrecs de responsabilitat.

El primer torn

Per dinar és ocupat per l’alumnat d’Educació Infantil.

La franja horària que utilitzen és aproximadament de les 12,40h/12,45h a les 13:40/13,45h, disposen d’una hora per dinar, encara que si el ritme d’algun infant és mes lent, pot disposar d’un quart d’hora més de temps, realitzant aquest reforç uns dels responsables dels grups.

El grup de P3 en acabar de dinar va al lavabo i desprès fa la migdiada durant el primer i segon trimestre. I al tercer trimestre es destina l’estona de lleure a fer les següents activitats: jocs, cançons, danses, contes,…

Per altra banda els grups de P-4 i P-5  marxen a fer les seves activitats de lleure i projecte. El temps de lleure per als grups del 1er torn s’inicia aproximadament a les 14,00 h i acaba a les 14,40 h per tal que es disposi del temps necessari per realitzar la higiene personal, repartir les agendes o notes diàries i estar preparats per entrar a l’aula.

El segon torn

Comença a les  13,30 a parar taules i aquesta tasca en concret es responsabilitzen els caps de taula, que cada dia serà un curs diferent.

La franja horària que utilitzen és aproximadament de les 13,45 h a les 14,45 h, disposen d’una hora per dinar.

El dinar es serveix a les taules, en el cas dels tastets o del tu tries, igual que l’amanida, s’oferirà en un plat al mig de cada taula, per tal d’evitar que els infants hagin d’estar aixecant-se i es generi una sensació de caos, que no ajuda al benestar durant l’àpat.

A les 14,45 h, la sirena de l’escola avisa als grups d’edat que el temps de lleure ha finalitzat i que s’ha de realitzar la higiene personal.

A les 14,55 h tots els grups d’edat han acabat i esperen a diferents espais prèviament determinats per entrar a classe. Els espais són els següents: P3, P4 i P5, 1er i 2on a les aules, 3er i 4rt asseguts al porxo i 5è i 6è esperen a la porta de cicle superior. D’aquesta manera evitem massificar els espais, s’afavoreix el control dels grups i que l’alumnat entri amb tranquil·litat a l’aula.

La neteja de l’espai del menjador es comença a les 21,00 h amb el suport de les tres persones de neteja contractades per l’empresa NDAVANT que és l’empresa que va ser seleccionada pel concurs públic de l’Ajuntament de Barberà i finalitza a les 22,30 h.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta