MARC D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE LA COVID 19

El pla de reobertura és un document guia  per concretar les mesures organitzatives, metodològiques  i sanitàries del centre, tenint en compte l’autonomia de centres i, d’acord a les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla en el marc de la pandèmia elaborat per el Departament de Salut. Serà una eina viva que definirà l’organització i normativa del centre en el marc de la pandèmia de la COVID-19, per tant s’anirà reajustant en relació a les normatives que des de la Conselleria de Salut i Educació s’instin depenent l’evolució epidemiològica.

En el context actual, hem volgut repensar la nostra escola per tal d’adequar l’organització tot mantenint els principis filosòfics i pedagògics del projecte Educatiu i mirada d’Infància, posant en el centre la cura, la salut i el benestar de les persones.

Els objectius, estratègies i activitats concretes que inclourem en la Programació Anual de centre (PGA) aniran en línia a la planificació estratègica recollida a l’Acord de Coresponsabilitat  amb el Departament d’ Educació (ACDE) per al curs 20-21 i a les propostes de millora recollides  en la Memòria del curs 19-20.

El pla ha estat presentat i coordinat amb la Inspecció Educativa i  ha estat aprovat el dia 2 de setembre pel consell Escolar.

El compartim amb tota la Comunitat Educativa per la lectura prèvia a les reunions que es realitzaran en Streaming els dies:

3 de setembre a les 17.00 famílies d’ Educació Infantil

8 de setembre a les 17.00 famílies de Cicle Inicial

9 de setembre a les 17.00 famílies de Cicle Mitjà i Superior

Recordeu que cinc minuts abans de la convocatòria us arribarà a través de Dinantia l’enllaç pel qual haureu de fer la connexió.