PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES

Benvolgudes famílies,

Us publiquem les llistes definitives amb l’assignació de centres que us han assignat a cada famílies  i les llistes d’espera generades.

Per qualsevol consulta restem a la vostra disposició

Equip Directiu

 

GRÀCIES

Benvolgudes famílies i mestres,

Avui des de l’Equip Directiu, quan resten únicament dos dies pel final d’un curs escolar molt diferent, volem compartir amb la comunitat educativa, infants, famílies i mestres, un missatge de reconeixement.

Reconeixement a totes les mestres de l’escola per adaptar-se tan ràpidament, per continuar amb les tasques diàries d’ensenyament a través de l’activació de nous canals de comunicació digital,…per idear ràpidament noves formes d’aplicació de les estratègies necessàries per a cada un dels seus alumnes.

Un reconeixement a totes les famílies per acompanyar amb amor i dedicació als infants en la realització de les tasques compartides quinzenalment. Però sobretot, volem fer un reconeixement als grups d’aula, infants i mestres que tot i pensant en un inici que les videoconferències no serien fàcils, per tractar-se d’un canal  gens empàtic, ni còmode, ni proper,  mestres i alumnes han estat capaces de connectar amb l’escalfor que els uneix com a grup,…

Un reconeixement a l’ENTUSIASME de com les mestres han dinamitzat les classes malgrat les dificultats inicials, la IMPROVISACIÓ de com han adaptat el discurs davant allò inesperat, l’ENGINY de com han captat l’atenció malgrat les distraccions d’estar a casa,la PACIÈNCIA de famílies, mestres i infants amb què heu afrontat les dificultats de connexió amb les noves tecnologies,…, i per què no dir-ho, més que un reconeixement una admiració de com famílies i mestres heu combinat les vostres realitats personals i familiars amb la feina i la cura dels infants.

Tot  i les dificultats de gestió de l’escola des de la distància…., hem  après… a valorar encara més el món educatiu,i hem descobert… la força de l’aprenentatge compartit entre infants i adults que mostren una mirada atenta cap a la infància.Però sobretot hem sentit…l’ESTIMA que, malgrat la fredor de la pantalla, heu transmès per ambdues parts, l’afecte, la tendresa, la voluntat de continuar sent presents a les seves vides de les criatures, de generar normalitat dins l’excepcionalitat, de ser refugi, de generar fortalesa de grup, de transmetre caliu, acompanyament, dolçor, seguretat..

Hem vist, hem notat, hem sentit…com les mestres han ideat recursos per dinamitzar les classes en un temps rècord,com han buscat fórmules per despertar l’interès dels infants,com han treballat per mantenir viu el contacte entre tots els companys i companyes davant una nova realitat relacional,i, a més a més, com famílies i mestres, heu resolt dubtes i inquietuds comuns, ja si alguna cosa hem compartit és incertesa,…Perquè aquesta situació ens ha vingut de nou i és obvi que ningú té les respostes correctes,perquè l’aprenentatge és un PILAR de la nostra societat, i que funcioni, malgrat les adversitats imprevisibles i amenaçadores, és vital pel nostre futur, per la nostra evolució com espècie però sobretot pel creixement dels nostres infants, els seus coneixements i les seves capacitats.I com sempre…tot és millorable (segur que el nostre paper com a equip directiu en aquesta pandèmia també),però ara, avui, volem veure el got mig ple, amb optimisme i tenir la capacitat de saber, veure i valorar que davant una situació mai viscuda i absolutament desconeguda s’ha fet molt i en un breu espai de temps. Això només s’aconsegueix amb esforç però, sobretot, amb entusiasme, compromís, implicació i vocació, quatre valors que ens heu transmès aquests dies de quarantena i confinament, tant mestres com famílies.

De l’ adversitat hem de trobar oportunitats d’aprenentatge i tenint en compte que s’educa amb l’exemple, serà una bona oportunitat per ensenyar als nostres alumnes la importància de:la capacitat de reacció,la capacitat d’adaptació,la capacitat de no quedar-se quiet i buscar alternatives,de buscar solucions,de no conformar-se…perquè sempre s’ha de mirar endavant, perquè sempre s’ha de buscar noves maneres de fer, noves dreceres, nous camins, perquè com deia Darwin: no és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor s’adapta al canvi.

Bon estiu

Equip Directiu

PLA DE REOBERTURA PER LA FASE 2

Benvolgudes famílies,

Fa uns dies us vam informar a través de Dinantia de les instruccions del Departament d’Educació validades per PROCICAT per a la reobertura dels centres en la fase 2.

Es preveu que puguem reobrir el pròxim dia 8 de Juny.

Per aquest motiu el centre ha preparat el Pla de Reobertura (seguint recomanacions de PROCICAT aprovades en data 20 de maig de 2020). Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes i queda concretat de  la següent manera:

  • Educació Infantil. Les famílies que han confirmat dificultats de conciliació per treballar presencialment ambdós progenitors o un d’únic en cas de famílies monoparental a través de l’app Dinantia s’han coordinat amb les tutores de les aules i s’han definit els grups d’assistència.                                                                                                Aquests grups assistiran al centre del 8 al 19 de Juny  en horari de 9.00 a 13.00. Cada infant només podrà ser acompanyat per un adult, el qual no podrà accedir a l’interior del recinte escolar.    La porta per on entrarà l’alumnat, mantenint la distància social entre famílies, serà pel C/ Joan de la Cierva.

La finalitat d’assistència a Educació Infantil, serà la guarda per conciliació familiar. Per les mesures restrictives de PROCICAT no poden assegurar les línies del Projecte Educatiu. Els grups de P3 han de ser de 8 alumnes i els de P4/P5 de 10. Però com la ràtio d’assistència ha estat molt baixeta farem un únic grup de 6 alumnes d’edats compreses entre 4 i 6 anys, que serà atès per  dues mestres del Cicle d’Educació Infantil. La ràtio serà 3/3 per assegurar una atenció més personalitzada i minimitzar riscos.

Les mestres seran les que recolliran als infants que assisteixen a partir de les 9.00 a la porta exterior de l’escola per assegurar-nos una rebuda personalitzada i gradual. A les 13.00 seràn recollits per les famílies per la mateixa porta.

  • Alumnat de tancament d’Etapa – 6è PRI. L’alumnat que la seva família ha autoritzat a l’entrada voluntàriavindrà en grups reduïts els dies 16,17 i 18 de Juny en horari de 10.00 a 12.00.      En el cas del grup de 6è A farem 3 grups de 9 alumnes que rebrem per la porta de Ronda Santa Maria i en el cas del 6ÈB serà un grup de 9 i un de 10 que rebrem per la porta del C/Joan de la Cierva. Com la majòria de l’alumnat d’ambdós grups tenen autorització per venir i sortir sols de l’escola és recomanable no acompanyar-los. En cas que algun alumne o alumna no estigui autoritzat/da ha de venir acompanyat només per un adult. A l’exterior de les dues portes els alumnes que accedeixen hauran de mantenir la distància social i aniran accedint al centre de forma gradual.
  • Alumnat de primària de 1r. a 5è. Només accedirà l’alumnat que previament es concerti cita prèvia amb la seva família per acompanyament tutorial amb l’infant o tutors legals.

El que ens marca el Departament és:

“Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada”.

L’Equip Directiu  estarem la setmana del 2 al 5 de Juny treballant de forma presencial pel període de reclamacions de les llistes del barem provisional. Per qualsevol dubte podeu trucar al centre.

A partir del dia 8 també hi serem al centre per donar suport a les entrades esglaonades de l’alumnat i preservar les mesures higièniques de rentats de mans i colocació d’EPIS.

Us adjuntem les infografies del Pla de reobertura i de mesures a seguir pel personal docent i l’alumnat que ha d’accedir al centre.

Per una informació més completa a la part superior del blog hem creat una  pestanya informativa on anirem publicat tots els nous documents que elabori el centre seguint les instruccions de PROCICAT.

Gràcies per la vostra paciència i col·laboració.

L’Equip de mestres

DETECCIÓ D’ERRORS A LA LLISTA PROVISIONAL

Us informem que hem detectat errors a la llista provisional amb el barem per problemes informàtics.

Apareixen 63 alumnes quan l’escola va rebre 65 preinscripcions dins del termini i al GEDAC estan validades correctament.

Hem enviat incidències detectades  a l’Inspecció que és el president de la Comissió de Garanties per l’escolarització i hem informat per correo electrònic  dels codis de sol·licituts i IDALU de les 3 preinscripcions  per deixar constància de les errades i que puguin sortir al llistat definitiu un cop resoltes les reclamacions contra el barem.

A les famílies afectades ja els hem informat telefònicament per tal que comprovin de forma individual la puntuació otorgada i per comunicar que ja s’han fet les accions oportunes per subsanar les esmenes.

Podran presentar al·legacions durant el període habilitat del 3 al 5 de juny.

JA ESTAN PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS

Us informem que podeu consultar telemàticament la puntuació provisional obtinguda en la preinscripció, corresponent al curs 2020-2021, accedint a www.preinscripcio.gencat.cat, opció “consulta de resultats” dels ensenyaments corresponents.

És important que verifiqueu que les dades són correctes i si hi ha alguna errada, presenteu una reclamació per correu electrònic al correu electrònic oficial del centre demanat en primera petició.

Per a la consulta necessitareu el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor/a que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l’alumne/a (si és major d’edat) i el codi de la vostra sol·licitud de preinscripció: PRE20-2100119392.

També podeu consultar la llista anonimitzada de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional al nostre blog a la pestanya consulta de les llistes provisionals i reclamacions habilitada a la part superior del blog.

Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic al     a8061142@xtec.cat

Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

El centre us enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació. 

L’atenció presencial a les persones que, excepcionalment, la necessitin, assignant una cita prèvia per reduir la concentració innecessària de persones, a través del telèfon 631370934 és reduirà del 3 al 5 de juny

Una escola oberta al món amb una mirada atenta