Arxiu mensual: juny de 2016

Estiudel2016
Espai, forma i mesura

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratAquest segon apartat engloba dos blocs de continguts, el d’espai i forma i el de mesura. Si el compareu amb els informes d’avaluació veureu que no s’ajusta al 100% al que hi trobeu a les notes dels vostres fills. L’explicació és molt clara, mentre que els informes s’ajusten a la divisió que estableixen les competències bàsiques, aquí hem preferit limitar-nos a tot allò que té a veure amb l’espai i deixar altres temes com ara atzar i estadística per a un altre article.

 Línies, segments, angles i figures planes
Angles – comencem de zero.
Angles.
Mesurar angles.
Angles – jocs.
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Triangles i quadrilàters.
Dibuix de polígons.
Polígons estrellats.
Polígons: llistat actualitzat.
Un geoplà molt complet.
Geoplans a dojo.
Triangulant el geoplà.
Quants quadrats?
Polígons amb tangrams.
Un Nadal de tangrams.
613 – Un núvol de punts.
614 – Radi i diàmetre.
615 – Sense compàs.
616 – Pneumàtics.
 Longituds
Introduïm les unitats de longitud.
Conversió d’unitats de longitud – vídeo.
Unitats de longitud.
Mesures de longitud.
 Àrees i superfícies: Unitats de mesura
Canvis d’unitats de superfície.
 Volum i capacitat. Unitats de mesura
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Calculem volums omplint dipòsits.
Esbrina els volums – 6201401.
Una torre a mig fer – 6201402.
Una bona remullada! – 6201404.
Triant unitats – 6201405.
Quin és el valor correcte? – 6201406.
 Perìmetres i superfícies
Puzzles
Practiquem-el-calcul-del-perimetre.
≈ π curiositats (3 curiositats).
24 m2.
Àrees dels polígons.
Calculem àrees.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
511 – Àrees i perímetres.
 Figures de l’espai
Figures de l’espai.
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Del 2D al 3D.
Institut Freudenthal.
Esbrina els volums – 6201401.
Endevinalles geomètriques – 6201403.
 Representacions i moviments en el pla
Coordenades i quadrícules.
Jocs amb coordenades.
Jocs amb simetries.
L’escala.
510 – Escales.
Exàmens
Tot seguit us llistem els exàmens on es valoraven els temes inclosos en l’apartat que avui us comentem. Com podeu veure només hi manca el tema 7, ja que a tots els altres l’espai, la forma i la mesura hi eren presents.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Examen de problemes.
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2016
Calcul i numeració

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratMalgrat que el llibre de text desenvolupa amb molt d’encert les seves unitats des d’un punt de vista competencial, barrejant sempre diversos continguts matemàtics, al bloc hem decidit presentar l’apartat de càlcul i numeració segons una classificació molt més tradicional i per tant allunyada de la que fa l’editorial.
El motiu d’aquesta decisió es doble. Per una banda facilitar a les famílies la cerca de recursos durant el període d’estiu, per l’altra fer que la feina sigui més semblant a la que d’aquí pocs mesos fareu a l’institut.

Càlcul mental
Càlcul al minut.
Càlculo mental de Mario Ramos Rodríguez.
Calculus Trainer.
MathRun.
Thatquiz.
Brainracer.
The Arithmetic Masters.
Taules fins al 12.
AI – càlcul mental – 5201401.
AI – càlcul raonat – 5201402.
The Equator.
Quick Calculate.
A calcular!
Números amagats.
Càlcul escrit
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
Càlcul escrit: multiplicacions.
Càlcul escrit: divisions.
Més divisions.
Fraccions i decimals
Identificar i representar fraccions.
505 – representació gràfica de fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Càlcul de la fracció d’un número o quantitat.
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
507 – Fraccions equivalents.
Fraccions a la recta numèrica.
Fracció a decimal.
Fraccions decimals.
Número mixt↔fraccio.
Fraccions a sisè.
Simplificació de fraccions.
Juguem i simplifiquem.
Suma i resta de fraccions.
Més operacions amb fraccions.
Repassem fraccions tot jugant.
Decimals: Lectura, representació i descomposició.
Decimals: representació gràfica.
Decimals: comparació i ordenació.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Suma i resta de decimals.
Suma de decimals – jocs.
Més jocs amb decimals.
Decimals, activitats TIC.
Decimals, material fotocopiable.
Percentatges
Proporcionalitat i percentatges.
Percentatges a la calculadora.
100% jocs.
Jocs amb percentatges.
Percentatges sense complicacions.
Operacions combinades
Operacions combinades.
5201404 – operacions combinades.
Expressions numèriques.
610 – Operacions combinades.
611 – Comparació d’operacions combinades.
612 – Com aconseguir-ho?.
Arrodoniments i estimacions
Els tres primers enllaços els trobareu també a l’apartat dels decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Estimar el resultat d’una suma.
Estimacions – jocs.
Descomposicions, primers i compostos, múltiples i divisors
Múltiples.
Múltiples – jocs.
Més jocs de múltiples.
Divisors d’un nombre – jocs.
Nombres primers – jocs.
Nombres primers – fulls de treball.
Repartir… és un problema.
Descomposició en factors primers.
Descomposició factorial.
Neules, neules, torrons i… primers.
Estels i nombres primers.
Potències i arrels
Potències.
Potències de dos.
Arrels quadrades.
Potències i arrels.
Juguem amb les potències.
Números XXL.
Exàmens
Com que el càlcul i la numeració són presents a tots els exàmens us oferim el llistat complet de les proves fetes durant el curs 2015-16.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Unitat 7.
Examen de problemes.
Proves de competències bàsiques.

Equacions perilloses

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

guido_menzioDesprés de 8 exercicis i dels nervis i tensions dels darrers dies toca relaxar-se una mica i ho farem donant un cop d’ull a un diari que ja deu estar una mica vell i rebregat.

Què les matemàtiques no formen part de la llista d’or de les passions humanes és de domini públic. Que en canvi estan a la llista de les coses considerades avorrides, inútils i fins i tot avorribles, també. El que no podíem imaginar és que arribessin a ser perilloses i que posar-se a fer càlculs matemàtics en un avió passés a ser una activitat arriscada que podia exigir la intervenció de la policia.
Si voleu saber més sobre aquest curiós fet aneu a Detenido un economista por solucionar una ecuación en un avión, una notícia que vam poder llegir a La Vanguardia el proppassat dia 8 de maig.

618 – Sis jardins

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Avui les preguntes fan referència als sis dibuixos que pots veure sota. Son sis places en forma quadrada totes de la mateixa mida, la part verda correspon als jardins i la de color marró a les zones on hi ha terra.
Parlarem d’àrees, però no et caldrà fer servir cap fórmula, només una mica d’atenció i lògica.

6gardens

617 – Circumferències secants

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Dues circumferències són secants si es tallen en dos punts diferents i la distància entre els seus centres és menor a la suma dels seus radis. Avui podràs veure com aquest tipus de figures no són exclusives de les matemàtiques, sinó que les podem trobar anant pel carrer o en un esdeveniment esportiu.