Arxiu mensual: juliol de 2016

Estiudel2016
Raonament i problemes

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratAcabem amb aquest quart article la sèrie dedicada a les tasques de suport durant l’estiu. Hi trobareu els recursos necessaris per ajudar-vos en totes aquelles activitats matemàtiques que posen el raonament per sobre del càlcul.
Als informes es sempre l’ítem amb una mitjana de notes més baixa, per això us animen, fins i tot als que heu aprovat, a fer-hi un cop d’ull i no fugir de la feina.

 Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Són molt simples i es centren bàsicament en la comprensió lectora, la base imprescindible per a entendre qualsevol activitat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.


Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.


Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella


Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.


Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.


Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 32 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,
 Exàmens
Com que de problemes i activitats de raonament n’hi ha sempre us llistarem tots els que s’han penjat d’aquest bloc des del seu inici.
En primer lloc teniu els que pertanyen a la edició anterior del llibre.
Unitat 1 (curs 2010-11).
Unitat 1 (curs 2013-14).
Unitat 2 (curs 2010-11).
Unitat 2 (curs 2013-14).
Unitat 3 (curs 2010-11).
Unitat 3 (curs 2013-14).
Unitat 4 (curs 2010-11).
Unitat 4 (curs 2013-14).
Unitat 5 (curs 2010-11).
Unitat 5 (curs 2013-14).
Unitat 6 (curs 2010-11).
Unitat 6 (curs 2013-14).
Unitat 7 (curs 2010-11).
Unitat 7 (curs 2013-14).
Unitat 8 (curs 2010-11).
Unitat 8 (curs 2013-14).
Unitat 9 (curs 2010-11).
Unitat 9 (curs 2012-14).
Unitat 10 (curs 2010-11).
Unitat 11 (curs 2012-14).
Tot seguit els de l’edició emprada enguany.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Examen de problemes.
I acabem amb les competències bàsiques també dels darrers anys
Proves de competències bàsiques.

Estiudel2016
Estadística i atzar

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratTal com vam comentar a l’article anterior, en aquest article completem els continguts que es valoren a l’apartat que sota el nom d’Espai, mesura i representació gràfica de dades comparteixen les competències bàsiques i els informes de la nostra escola.
És la darrera part de l’item, la representació gràfica de dades, la que es lliga amb l’estadística i per tant avui ens hi centrarem tot ampliant-lo amb l’atzar i la probabilitat.

 Estadística
Tastet d’estadística.
Treballem amb gràfiques.
Quina és la bona?
506 – Pesos diferents.
Càlcul de la mitjana.
512 – La mitjana aritmètica.
513 – Mitjanes i modes.
Moda, mitjana i mediana.
Mesures diferents, realitats diferents.
Batibull de dades – 6201407.
Calculem freqüències – 6201408.
 Atzar i probabilitat
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Era probable el resultat?
 Exàmens
Com podeu comprovar a les pàgines 158 i 159 del llibre de l’alumne, només dos temes tractaven enguany aquest apartat, són els dos que podeu veure tot seguit.
Unitat 1.
Unitat 3.
Com és lògic també afegim l’enllaç a les competències bàsiques ja que aquest continguts no hi manquen mai en aquestes proves.
Proves de competències bàsiques.