Arxiu d'etiquetes: problemes

Repte 38 – Mosaics

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

collage_mosaic_exam400A l’examen del tema 5 hi havia una última pregunta consistent a fer un mosaic amb una peça composta de 7 triangles equilàters que era un autèntic repte. Pocs de vosaltres ho vau aconseguir i per tant ens anirà bé fer un cop d’ull a les respostes dels que se’n van sortir. Aquí les teniu.
1. Joel
2. Profe
3. Lluc
4. Ainhoa
5. Albert
Si voleu anar a Google Fotos per veure-ho més gran cliqueu aquí.

Una última reflexió. Per cobrir una superfície ben gran (la de l’examen era petita) cal crear amb la peça una estructura més gran que es pugui repetir de forma indefinida, tal com es veu a la proposta de resposta del profe. Una de les respostes dels alumnes compleix aquesta condició, però la persona que ho va aconseguir no se’n va adonar i va barrejar aquesta estructura amb d’altres més irregulars. Sabries dir qui ho va aconseguir, quina forma té l’estructura i quantes peces la formen? La del profe per exemple està formada per 6 peces.
Ara que has vist alguns exemples series capaç de trobar-ne una altra?

VII Rua d’enigmes – dia 2

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres
Imagina que ets un pirata que està fent una cosa ben rara. En comptes de buscar tresors estas mirant quadres numèrics amb un llargavistes pirataquadrenumeric
squ1 Un quadre com el de l’esquerra el veuries com el que hi ha a la dreta squ2
Si el quadre fos més gran com ara aquest squ3 El podries veure així squ4 o també així squ5

squverdFixa-t’hi bé en els exemples anteriors. Intenta buscar alguna pauta, patrò o regularitat que t’ajudi a resoldre la pregunta que ara et trobaràs… Ho has aconseguit? D’acord, doncs aquí tens l’enigma d’avui.
Tenint en compte que la imatge que veus pel llargavista és aquesta. Intenta descobrir com és el quadre original. És a dir quantes fileres i quantes columnes té.

I acabem amb la solució del primer enigma que era:
verd > groc = taronja > blau

Estiudel2016
Raonament i problemes

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

gotpetitgiratAcabem amb aquest quart article la sèrie dedicada a les tasques de suport durant l’estiu. Hi trobareu els recursos necessaris per ajudar-vos en totes aquelles activitats matemàtiques que posen el raonament per sobre del càlcul.
Als informes es sempre l’ítem amb una mitjana de notes més baixa, per això us animen, fins i tot als que heu aprovat, a fer-hi un cop d’ull i no fugir de la feina.

 Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Són molt simples i es centren bàsicament en la comprensió lectora, la base imprescindible per a entendre qualsevol activitat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.


Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.


Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella


Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.


Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.


Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 32 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,
 Exàmens
Com que de problemes i activitats de raonament n’hi ha sempre us llistarem tots els que s’han penjat d’aquest bloc des del seu inici.
En primer lloc teniu els que pertanyen a la edició anterior del llibre.
Unitat 1 (curs 2010-11).
Unitat 1 (curs 2013-14).
Unitat 2 (curs 2010-11).
Unitat 2 (curs 2013-14).
Unitat 3 (curs 2010-11).
Unitat 3 (curs 2013-14).
Unitat 4 (curs 2010-11).
Unitat 4 (curs 2013-14).
Unitat 5 (curs 2010-11).
Unitat 5 (curs 2013-14).
Unitat 6 (curs 2010-11).
Unitat 6 (curs 2013-14).
Unitat 7 (curs 2010-11).
Unitat 7 (curs 2013-14).
Unitat 8 (curs 2010-11).
Unitat 8 (curs 2013-14).
Unitat 9 (curs 2010-11).
Unitat 9 (curs 2012-14).
Unitat 10 (curs 2010-11).
Unitat 11 (curs 2012-14).
Tot seguit els de l’edició emprada enguany.
Unitat 1.
Unitat 2.
Unitat 3.
Unitat 4.
Unitat 5.
Unitat 6.
Examen de problemes.
I acabem amb les competències bàsiques també dels darrers anys
Proves de competències bàsiques.

Estiu2015_raonament i problemes

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015Sobre aquest apartat hem de comentar dos punts. El primer, que com tots els anys anteriors trenquem l’estructura d’unitats i agrupem els enllaços segons uns criteris que en semblen més adients per a aquest tema. El segon, que a diferència de la resta d’articles dedicats al reforç d’estiu, sí que hi posarem tots els exàmens dels darrers anys, ja que la presència de problemes i activitats que demanen l’ús del raonament i la lògica és una constant de totes les proves fetes durant el curs.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
Com que el canvi de llibre suposa diferències considerables entre les unitats del text vell i del nou, us llistem primer els exàmens pertanyents a l’edició vella i després els corresponents a l’actual. Hi afegim el títol de les unitats per tal de facilitar la tria de la prova a treballar.
Unitat 1 (curs 2011 – 12): Els números naturals.
Unitat 1 (curs 2012 – 13): Els números naturals.
Unitat 2 (curs 2011 – 12): Operacions amb naturals.
Unitat 2 (curs 2012 – 13): Operacions amb naturals.
Unitat 3 (curs 2011 – 12): Fraccions.
Unitat 3 (curs 2012 – 13): Fraccions.
Unitat 4 (curs 2011 – 12): Operacions amb fraccions.
Unitat 4 (curs 2012 – 13): Operacions amb fraccions.
Unitat 5 (curs 2011 – 12): Els nombres decimals.
Unitat 5 (curs 2012 – 13): Els nombres decimals.
Unitat 6 (curs 2011 – 12): Operacions amb decimals.
Unitat 6 (curs 2012 – 13): Operacions amb decimals.
Unitat 7 (curs 2011 – 12): Unitats de temps.
Unitat 7 (curs 2012 – 13): Unitats de temps.
Unitat 8 (curs 2011 – 12): Geometria plana.
Unitat 8 (curs 2012 – 13): Geometria plana.
Unitat 9 (curs 2011 – 12): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
– – –
Exàmens corresponents al curs actual (2014 – 15) i per tant al llibre que hem fet servir enguany.
Unitat 1: Ahir, avui, demà
Unitat 2: És més o menys probable?
Unitat 3. Vivim entre línies.
Unitat 4. Mesurem amb precisió.
Unitat 5. Les formes dels edificis.
Unitat 6. El lloc que ocupem.
Unitat 7. Figures en 3D.
Unitat 8. Percentatges quotidians.


Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.


Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.


Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella


Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.


Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.


Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 32 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,

Cautxú a infantil

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Ara que estem treballant perímetres i superfícies a classe toca enfrontar-se al tradicional problema de debò que enguany consisteix a imaginar que cobrirem el terra de l’aula de suport d’infantil amb llosetes de cautxú.
L’única dada inicial és la lloseta de pega (que el pressupost de l’escola no dóna per gaires alegries) que us presentem a la primera fotografia, l’hem mesurat i hem vist que és un quadrat de 50×50 cm. La resta de dades i la decisió de quina superfície hi cobrirem serà un tema a discutir entre tots quan baixem a l’aula i en veiem la forma i disposició.
Aquí ens podeu veure treballant i decidint què hem de mesurar per tal d’encarregar el material.

I ara us explicarem breument la situació que ens vam trobar i tot el que vam fer.

Estiu2014 – Raonament i problemes

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu14smallAvui us toca parar atenció a tots aquells que teniu indicat que heu de fer reforç a l’apartat de raonament i resolució de problemes. Recordeu, que com als dos anys anteriors, trenquem l’estructura que presenten la resta d’articles agrupant els recursos en funció de les unitats del llibre i en fem una de nova que s’adapta millor al que ha de ser un apartat on els conceptes bàsics són raonar i deduir.
Com podeu veure diferenciem els problemes en funció de la seva tipologia (visuals, de càlcul mental) i dificultat (simples, complexos), sense oblidar com als articles anteriors, llistar-vos tots els exàmens on es valoren en major o menor grau el raonament i la resolució de problemes.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
En aquest apartat us oferim un enllaç a gairebé tots els exàmens de sisè curs ja que a una immensa majoria hi podeu trobar bé problemes, bé activitats que fan inevitable la reflexió.
Unitat 1 (curs 2010-11).
Unitat 1 (curs 2013-14).
Unitat 2 (curs 2010-11).
Unitat 2 (curs 2013-14).
Unitat 3 (curs 2010-11).
Unitat 3 (curs 2013-14).
Unitat 4 (curs 2010-11).
Unitat 4 (curs 2013-14).
Unitat 5 (curs 2010-11).
Unitat 5 (curs 2013-14).
Unitat 6 (curs 2010-11).
Unitat 6 (curs 2013-14).
Unitat 7 (curs 2010-11).
Unitat 7 (curs 2013-14).
Unitat 8 (curs 2010-11).
Unitat 8 (curs 2013-14).
Unitat 9 (curs 2010-11).
Unitat 9 (curs 2012-14).
Unitat 10 (curs 2010-11).
Unitat 11 (curs 2012-14).

Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.
Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.

Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella
Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.
Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.
Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 28 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,

Problemes 6_01: multiples i divisors

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

La finalitat d’aquesta nova col·leció de fulls que encetem avui es oferir a pares i alumnes llistats de problemes que els permetin donar un tarannà més pràctic i connectat a la realitat a uns continguts i procediments que sovint semblen no tenir-ne cap dels dos. Quantes vegades ens hem preguntat per exemple per a que serveixen múltiples, divisors, m.c.d i m.c.m? Doncs aquí teniu un seguit d’exercicis que intenten mostrar-vos algunes de les seves aplicacions pràctiques.

multiples_divisors.pdf by joan anton

Estiu 2013 – Raonament i problemes

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres


Tal i com vam fer l’any anterior en aquest segon bloc de continguts trenquem l’estructura tradicional lligada a les unitats del llibre i en fem una de nova que s’adapta millor al que ha de ser un apartat batejat com a raonament i resolució de problemes.
Com podeu veure diferenciem els problemes en funció de la seva tipologia (visuals, de càlcul mental) i dificultat (simples, complexos), sense oblidar com als articles anteriors, llistar-vos tots els exàmens on es valoren el raonament i la resolució de problemes.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
En aquest apartat us oferim un enllaç a tots els examens de cinquè curs ja que en tots hi podeu trobar bé problemes, bé activitats que fan inevitable la reflexió.
Unitat 1 (curs 2011 – 12): Els números naturals.
Unitat 1 (curs 2012 – 13): Els números naturals.
Unitat 2 (curs 2011 – 12): Operacions amb naturals.
Unitat 2 (curs 2012 – 13): Operacions amb naturals.
Unitat 3 (curs 2011 – 12): Fraccions.
Unitat 3 (curs 2012 – 13): Fraccions.
Unitat 4 (curs 2011 – 12): Operacions amb fraccions.
Unitat 4 (curs 2012 – 13): Operacions amb fraccions.
Unitat 5 (curs 2011 – 12): Els nombres decimals.
Unitat 5 (curs 2012 – 13): Els nombres decimals.
Unitat 6 (curs 2011 – 12): Operacions amb decimals.
Unitat 6 (curs 2012 – 13): Operacions amb decimals.
Unitat 7 (curs 2011 – 12): Unitats de temps.
Unitat 7 (curs 2012 – 13): Unitats de temps.
Unitat 8 (curs 2011 – 12): Geometria plana.
Unitat 8 (curs 2012 – 13): Geometria plana.
Unitat 9 (curs 2011 – 12): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
Problemes visuals o amb imatges
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables en cas de tenir serioses dificultats a l’hora de resoldre els problemes.
En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.
Amb un nivell una mica més elevat tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.
Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella
Treballem la comprensió de l’enunciat i la lògica
Triar l’algorisme de resolució adient no és l’única dificultat a l’hora de resoldre un problema. Hi ha tasques prèvies i posteriors que ens poden fer suar de valent, com ara comprendre en la seva totalitat l’enunciat i allò que ens demana, destriar les dades i valorar la coherència de la resposta. Per treballar aquests apartats us recomano un parell d’adreces.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.
Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.
Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes que realment es mereixen aquest nom i que considero més interessants, ja que presenten un complexitat que els acosta als que acostumem a resoldre a la vida real, complexitat que pot venir donada per la llargada de l’enunciat, la dificultat a trobar les dades o la quantitat de preguntes a contestar.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 23 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.

Quanta aigua hi ha al got? (III)

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

El darrer grup estaria format pels que han fet més descobertes i per tant s’han acostat força o fins i tot han encertat la resposta exacta. Tots ells han compartit un altre tret comú, fer servir més d’un got al seu experiment.
Un alumne ha repartit l’aigua de l’ampolla petita en dos gots, un han quedat ple i l’altre a mitges. A partir d’aquí ha intentat treure l’entrellat, però no ha estat capaç de sortir-se’n, no veia clar que la mesura del nivell de l’aigua tingués una aplicació pràctica clara, no ha deduït cap fracció clara… i finalment s’ha conformat amb dir que hi havia més de mitja ampolla (175 ml) i menys que a una ampolla sencera (35 cl), decidint-se per una estimació final d’entre 250 a 260 ml.

Finalment arribem a un grup de dues xiquetes i un nen que han optat pel procediment que ens ha permès arribar a la resposta més exacta. Han pensat que el millor era repartir un quantitat determinada fent servir tants gots com calguès i han triat el tetra brick amb un litre de capacitat, amb l’esperança que el contingut del got fos una fracció clara d’aquesta unitat. Han anat omplint els gots i per fortuna seva amb pogut omplir completament cinc gots. A partir d’aquí la resposta al repte era fàcilment deduïble, la capacitat dels gots era de 20 cl.