Arxiu mensual: juliol de 2013

Estiu 2013 – Espai i forma

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

estiu13

Arribem a un dels blocs menors de cinquè curs, menors no per la seva importància però, sinó per la seva extensió. El llibre de text es limita a dedicar-li tres unitats que a la programació de l’escola es converteixen en dues, ja que fusionem en un sol examen els continguts dels temes 7 i 8, i serà aquesta forma d’agrupar els temes, la de l’escola, la que marcarà l’estructura de l’article
Per últim us volem comentar que trobareu algun enllaç compartit amb Mesura, la causa és simple, ben sovint els recursos d’aquests dos apartats apareixen barrejats a la xarxa.

Estius anteriors
Malgrat que a cada nou quadern d’estiu recuperem tots els articles que han aparegut sobre els temes estudiats, és interessant fer un cop d’ull a les antigues versions, ja que si aneu a l’epígraf enllaços nous hi trobareu recursos que no surten a cap article.

QE 2012 – Espai i forma.
Qd’E11 – Espai i forma.
Quadern d’estiu 4 – Geometria.

Unitat 7: El grau – Unitat 8: Geometria plana
Angles.
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Triangles i quadrilàters.
Un geoplà molt complet.
Triangulant el geoplà.
Examen del tema 8 (curs 2011 – 12).
Examen del tema 8 (curs 2012 – 13).
Unitat 10: Geometria de l’espai
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.

Estiu 2013 – Mesura

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

Els continguts dedicats a la mesura inclouen la totalitat del tema 7. Del 8, els apartats relacionats amb les dimensions i els angles dels polígons i el pes. Del darrer tema, el 9, tot el que fa referència als perímetres i a les àrees. Tingueu present però que, com al curs anterior, la programació de l’escola va organitzar d’una altra manera els continguts d’aquests temes i que la presentació a l’article seguirà aquesta organització.

Estius anteriors
Malgrat que a cada nou quadern d’estiu recuperem tots els articles que han aparegut sobre els temes estudiats, és interessant fer un cop d’ull a les antigues versions, ja que si aneu a l’epígraf enllaços nous hi trobareu recursos que no surten a cap article.

QE 2012 – Mesura.
Qd’E11 – Mesura.
Quadern d’estiu 1 – Mesura.

Unitat 7: Unitats de temps.
Uns minuts pel temps.
Examen del tema 7 (curs 2011 – 2012).
Examen del tema 7 (curs 2012 – 2013).
Unitat 7. El grau – Unitat 8: Geometria plana
Angles – comencem de zero.
Mesurar angles.
Angles.
Angles – jocs.
Examen del tema 8 (curs 2011-12).
Examen del tema 8 (curs 2012 -13).
Unitat 9: Unitats de longitud i superfície
Conversió d’unitats de longitud – vídeo.
Introduïm les unitats de longitud.
Mesures de longitud.
Unitats de longitud.
Practiquem el càlcul del perímetre.
Àrees dels polígons.
Jocs per practicar el càlcul d’arees.
Examen del tema 9 (curs 2011 – 12).
Examen del tema 9 (curs 2012 – 13).
Unitat 7: Unitats de capacitat – Unitat 9: Unitats de pes
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Examen d’unitats de capacitat i massa (curs 2011 – 12).
Examen d’unitats de capacitat i massa (curs 2012 – 13).