Arxiu mensual: octubre de 2015

Coordenades i quadrícules

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Aquest article et vol ajudar a treballar el contingut del mateix nom de les pàgines 28 i 29 del llibre. El tema ja va ser tractat en un article anterior, jocs amb coordenades, però avui afegim uns quants recursos més que et passem a llistar.

coord_quadriComencem amb la MUD Localització precisa d’elements en el pla, que als seus tres apartats et portarà des de les beceroles fins a les coordenades cartesianes i el seguiment d’un desplaçament a partir de les coordenades dels punts seguits.

Complementarem el recurs anterior amb dos enllaços de Coordinates que et permetran treballar ens els dos sentits. Primer marcaràs les coordenades que t’indicarà l’ordinador i tot seguit hauràs d’identificar el punt on es troba la creu verda.

Examen 6_23

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

A un nou curs, el 2015-16 i a un nou nivell, sisè, li correspon una nova tongada d’exàmens. Comencen amb el tema 1, Comparar, que tenia un total de 30 punts, la major part, 18 concretament, de càlcul i numeració. La resta a repartir entre raonament i resolució de problemes, estadística i atzar i espai i forma.

Loading...

Repte 33

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Començarem la nova sèrie de reptes amb un seguit d’endevinalles numèriques. A veure si sou capaços de respondre-les totes.

cadenatAgafa una tira de paper i escriu les xifres de 1 a 9, estripa-la en nou trossets de forma i manera que a cada trosset hi hagi una sola xifra. Ara intenta fer tres números de tres xifres de forma i manera que la suma dels dos petis doni el gran. Seràs capaç de trobar més d’una resposta?

Pep Xorissot, un lladre una mica maldestre, ha aconseguit descobrir que la combinació d’una caixa forta està formada per 3 xifres. Sap també que la segona és el doble de la primera i la tercera és la mitjana aritmètica entre les dues anteriors. Amb quina combinació de números obrira la caixa? Tenint en compte que només té una possibilitat abans no soni l’alarma, quines possibilitats té d’aconseguir el seu propòsit?

Quines dues xifres diferents donen al multiplicar-les el doble que al sumar-les?

Entrevista Claudi Alsina

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

ollaDimecres 7 d’octubre vam tenir la sorpresa de sentir parlar de matemàtiques a la ràdio. Al programa Versió RAC1 de Toni Clapés van entrevistar a Claudi Alsinaentrevistar a Claudi Alsina per parlar del seu llibre Mateschef: Un sofrito de números y formas para chefs y gourmets. Si l’escolteu veurem com el número π, Fibonacci i Arquímedes són presents a la cuina, com el tor, la superfície de revolució generada per un cercle que gira al voltant d’un eix, és més fàcil de manipular i fregir que l’esfera i moltes altres curiositats.

Fracció a decimal

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Avui ens limitarem a posar quatre enllaços que ens permetran treballar la conversió de fracció a decimal. El primer, Scale Decimals, és el més simple, ja que les fraccions i els decimals equivalents es representen amb barres del mateix color i llargada, és per tant una bona introducció, però no ens permet anar gaire lluny.

Fracciones decimales de Florentino Sánchez Martín, molt més complet, ens ofereix tant explicacions, com exercicis de completar textos, com conversions numèriques.

Smartick, Matemàticas a un clic suposa un grau de dificultat extra, ja que els denominadors són desenes o centenes que posen a prova les estratègies de càlcul mental.

I acabem amb Decimals, Fractions and Percents Quiz de SoftSchools.com, que ens presenta un text amb preguntes d’opcions múltiples.