Arxiu mensual: juny de 2012

QE 2012 – Raonament i problemes

priadu1

Raonament i problemes és potser l’apartat més difícil de traslladar a la xarxa. Els recursos informàtics s’adapten molt bé als exercicis que es limiten a un seguit d’operacions simples, pautades i ordenades, però no a unes activitats més obertes, com són els problemes, on el procés de raonament i el camí per trobar la solució són més importants que aquesta.

Podem trobar fàcilment, això sí, reculls de problemes en format word o pdf que poden anar bé per revisar mancances concretes, però que no ens ajuden a millorar el nostre procés de raonament cara a enfrontar-nos amb problemes que siguin alguna cosa més que un algorisme fixat i encarcarat.

Les recomanacions d’avui intentem cobrir els dos aspectes esmentats, el del llistat exhaustiu i el de les activitats que ens estimulen un pensament més creatiu. Esperem que tant les unes com les altres us siguin d’utilitat.

Com que aquest és el tercer any que orientem la feina d’estiu des del bloc, la primera recomanació consisteix a recuperar els articles dels anys anteriors dedicats al tema. És tracta de Qd’E11 – Problemes, que tot i estar pensat per als alumnes que al juny de l’any passat acabaven sisé té molts enllaços adients per cinquè i Quadern d’estiu 3 – Raonament i problemes, aquest sí plenament de cinquè.

Per acabar us comentem que avui trencarem l’estructura que presenten la resta d’articles de la sèrie per adoptar-ne una altra que s’escaigui millor al nostre objectiu. Donar unes eines que ens ajudin no només a millorar els resultats acadèmics, sinó també a millorar la nostra capacitat de raonament matemàtic.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
En aquest apartat us oferim un enllaç a tots els examens ja que en tots hi podeu trobar bé problemes, bé activitats que fan inevitable la reflexió.
Examen unitat 1: Els números naturals.
Examen unitat 2: Operacions amb naturals.
Examen unitat 3: Fraccions.
Examen unitat 4: Operacions amb fraccions.
Examen unitat 5: Els nombres decimals.
Examen unitat 6: Operacions amb decimals.
Examen unitat 7: Unitats de temps.
Examen unitat 8: Geometria plana.
Examen unitat 9: Longituds i superfícies.
Problemes visuals
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes amb suport visual que són poca cosa més que un simple exercici i que per tant poden ser útils com un primer esglaó a l’hora de treballar l’apartat que ens ocupa.
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.
Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però els posem aquí perquè els podem considerar interessants pel fet d’exigir una lectura acurada de l’enunciat i per tant fer imprescindible la seva correcta comprensió, un dels aspectes bàsics a l’hora de resoldre amb èxit un problema.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Problemes de càlcul mental.
Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.
Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes que realment es mereixen aquest nom i que considero més interessants, ja que presenten un complexitat que els acosta als que acostumem a resoldre a la vida real, complexitat que pot venir donada per la llargada de l’enunciat, la dificultat a trobar les dades o la quantitat de preguntes a contestar.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.

QE 2012 – Càlcul i numeració

Alumnes primària Alumnes secundària Adults: Pares / Mestres

Per quart any consecutiu volem donar-vos un cop de mà a l’hora d’organitzar els reforços d’estiu i com fan tant el llibre de l’alumne com els informes trimestrals, encetem la sèrie d’enguany amb càlcul i numeració, el bloc més extens de cinquè curs.
Com ja és costum a Quadern d’Estiu trobareu alhora recursos nous i d’altres ja publicats anteriorment, tant els primers com els segons us els presentarem agrupats per temes seguint l’índex del llibre de text per tal de facilitar les tasques de repàs i recuperació.

Càlcul mental
Quadern d’estiu 2 – Càlcul. aquest link, en estar dedicat pràcticament tot al càlcul mental, el podeu aprofitar gairebé al 100%.
Qd’E 2011 – Càlcul i numeració inclou diversos temes de càlcul i numeració de sisè, per tant us hauríeu de limitar només als enllaços de càlcul mental.

Enllaços nous:
Cálculo mental de Mario Ramos Rodríguez, amb els seus 6 nivells i infinitat de sèries a cadascun ens permetrà treballar durant bastants dies aquest tema

Unitat 1: Els nombres naturals
Lectura i escriptura de nombres.
Valor posicional de les xifres.
Números romans.
Examen del tema 1.

Enllaços nous:
Com a nous recursos us recomanarem en primer lloc dues activitats Flash creades per Roger Rey i Fernando Romero. Es tracta d’ANIMalets MATemàtics 1, on us aconsellem triar el nivell tres que presenta els números compresos entre el 10.000 i el 99.999.999 i ANIMalets MATemàtics 2, dedicada a l’ordenació de números.
La tercera novetat seria Aprende los números romanos de El abuelo educa que ens permet passar de romans a decimals i a l’inrevès.

Unitat 2: Operacions amb nombres naturals
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
Estimar el resultat d’una suma.
Examen del tema 2.

Enllaços nous:
Aquesta unitat podríem dir que es centra en dos punts: Les estimacions i els algorismes de càlcul escrit. Un bon lloc per ampliar la pràctica de les primeres és Estimate Sums de la web IXL ja que podem trobar diversos nivells i per tant s’adapta fàcilment a les nostres necessitats. Podem triar entre…
Second grade.
Third grade.
Fourth grade.
Fifth grade.
Pel que fa al càlcul escrit és molt recomable Operacions on-line de Mates y +, que ens permet generar en pantalla les quatre operacions bàsiques

Unitat 3: Fraccions
Identificar i representar fraccions.
Juguem amb fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Número mixt ↔ fracció.
Examen del tema 3.

Enllaços nous:
Fractions of quantities no guanyarà cap concurs de disseny però és prou pràctic i útil si volem fer exercicis d’aquest tema.
Si preferim una estètica més lluida anirem a Fraction of a Number de Math Playground

Unitat 4: Operacions amb fraccions
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
Examen del tema 4.

Enllaços nous:
Tant per a la unitat anterior com per aquesta us recomanem una web on podreu crear i imprimir infinat de pàgines d’exercicis amb fraccions. La pàgina està en anglès però teniu la possibilitat d’imprimir-la en altres llengües com ara l’espanyol. Es tracta de Fractions Worksheets de Maths-Aids.com.

Unitat 5: Els nombres decimals
Les unitats 5 i 6 presenten tot un seguit d’enllaços coincidents perquè moltes de les pàgines recomanades inclouen tant els continguts del primer tema (ordenació, arrodoniment…) com del segon (operacions).
Decimals, activitats TIC.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Examen del tema 5.

Enllaços nous:
Malgrat ser de quart nivell, un bon lloc per començar a revisar el tema són els quatre apartats que Anaya Primaria dedica als decimals. Els tres primers (fraccions decimals, representació a la recta numèrica i parts d’un decimal) es correspondrien a aquesta unitat, mentra que el quart (suma i resta) correspondria a la propera unitat, la 6.

Unitat 6: Operacions amb nombres decimals
Decimals, activitats TIC.
Avui juguem amb decimals.
Més jocs amb decimals.
Examen del tema 6.

Enllaços nous:
Un cop plenament assolits els conceptes bàsics i dominades les operacions de quart nivell a que us remetíem al paràgraf anterior, és convenient i aconsellable fer un pas endavant i passar a les activitats de cinquè que Anaya proposa a la seva Unidad número 5: operaciones con números decimales.

Massa i capacitat – canvi d’unitats

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Després d’estimar les capacitats de diversos recipients i els pesos d’uns quants objectes hauríem de passar a treballar les equivalències entre les diverses unitats de massa i capacitat i per fer-ho hem de fer cap a les tres pàgines que tot seguit us indico.

La mesura i el sistema mètric decimal de l’IES Castell d’Estela. Busqueu a l’índex els apartats 3. Mesures de capacitat i 4. Mesures de massa. Tots dos ens ofereixen força activitats relacionades amb el tema que ens ocupa.

La següent recomanació Unidad 9. Las medidas de capacidad y peso d’editorial Anaya, correspon a quart nivell, però sempre és interessant revisar nivells anteriors si tenim dificultats amb el tema.

Ja de cinquè i de la mateixa editorial tenim Unidad 9. La capacidad y el peso amb cinc activitats.

Repte 2012_03 – Una operació ben estranya

priadu1

L’Enric Pocapena té moltes ganes d’entrar a la colla dels impresentables formada pel Lluc Eixerit, la Mariona Etzibacoces i L’Andreu Clatellot. El Lluc, la Mariona i l’Andreu que són molt trapelles i un bon punt tocanassos li diuen a l’Enric que li deixaran formar part del seu grup si passa totes les proves que li posaran. L’Enric fa el cor fort, serra les dents i es disposa a enfrontar-se a les proves.

La primera que li fan és una prova matemàtica. El Lluc li diu el següent:
Un membre del grup dirà tres números i un altre dirà la resposta corresponent, però compte perquè no et pensis que ens limitem a fer una suma de les tres xifres o una multiplicació, no. La cosa és més difícil i hauràs de pensar una mica.
Primer ho faran l’Andreu i la Mariona i després et tocarà a tu. Fixa’t-hi bé.

Unitats de mesura als supermercats

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

El curiós títol de l’article no és ni arbitrari, ni poca-solta, ja que hem començat a estudiar les unitats de capacitat i pes i penseu una mica, on trobem amb gran freqüència aquestes unitats? Doncs a les etiquetes dels productes que comprem a les botigues. Aquest és el motiu per haver ajuntat dos continguts que el llibre situa en temes diferents i ben separats, el 7 i el 9.

Com hem fet a classe començarem amb dues activitats molt fàcils. Esbrinar la capacitat de diversos recipients amb l’activat 3 de El volumen. Capacidad i triar la unitat adient per a mesurar el pes en els exemples que ens proposa Pon la unidad de medida correcta.