Arxiu mensual: maig de 2012

Repte 2012_02 – explicació

priadu1

12, 14, 15… Hi ha hagut respostes ben diverses i alguns s’heu acostat molt a la resposta correcta, resposta que no direm però que es pot deduir fàcilment de l’explicació que fem tot seguit.

Mireu el primer polígon, el quadrat. L’hem construit fent que la goma passi per les quatre cantonades de la graella de 4 x 4 que havíem agafat com a base del nostre repte. Doncs bé, a partir d’aquesta figura inicial anirem creant deformacions que ens permetran incrementar el número de costats de la part superior de la figura.

A la segona imatge hem modificat la posició de la goma i ja hem aconseguit que a la part superior hi hagi dos costats. Si fem el mateix a les quatre bandes tindríem un polígon de 8 costats.

A la tercera imatge hem aconseguir un costat més, arribem a tres.

A la quarta tornem a incrementar un i per tant ja en tenim quatre.

Us sembla que és possible un altre increment?

Ara ja és molt fàcil deduir quin és el número màxim de costats que pot tenir un polígon en una matriu de 4 x 4.

Més èxit ha tingut Triangulant el geoplà, activitat resposta correctament per tots els que podeu veure a la foto.

Examen 5_08

priadu1

Amb el tema 8 començavem per fi la geometria tot combinant els dos blocs de continguts que la formen: l’espai i la forma i les mesures. Van ser aquestes darreres les que ens van fer patir més, sobre tot a l’hora de mesurar angles. Per tant us torno a insistir en que cal visitar els articles que parlen de l’ús del transportador d’angles.

Loading...

Unitats de longitud

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Mesurar i tot seguit operar amb les mesures preses, no hauria de ser una tasca gaire difícil, malauradament i des de temps immemorials aquest tema sempre s’ha acabat convertint en un malson per a un gran nombre d’alumnes. Culpable, les equivalences entre les diverses mesures de longitud. Des d’una perspectiva històrica no podem negar que la cosa va millorar força amb el SMD, però això no és cap consol per la canalla. Posem-nos-hi doncs a la feina amb el segúent llistat d’enllaços.

Començarem amb Genmagic ja que és una de les que ens ofereix més recursos, concretament tres. Els dos primers orientats a la conversió d’unitats: Taules d’equivalències 1 – Múltiples del metre, i Taules d’equivalències 2 – Submúltiples del metre. El tercer, Mesurem objectes, ens permet fer exactament el que diu el seu títol i té com a dificultat afegida que la resposta sempre l’hem de donar en dues unitats diferents.

Amb un parell d’enllaços trobem Quadernia amb Equivalencia entre unidades de longitud, on trobarem les activitats que ens interessa a partir de la pàgina 29 i Unidades de medida, amb exercicis a partir de la plana 26

Finalment, Relaciones entre las unidades de longitud, en permetrà revisar els múltiples i submúltiples del metro i tot seguit fer unes quantes activitats.

Heptagons a la matriu 3×3

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Una de les preguntes de l’examen que vau fer la setmana passada consistia a crear el polígons amb el màxim número de costats en una matriu de 3 punts x 3 punts. A banda d’haver-vos adonat que es podia arribar fins a l’heptagon us felicito pel fet d’haver-ne trobat 6 de diferents i us animo a experimentar de la mateixa forma i ser tant creatius a l’hora de resoldre el repte del mes.

Només penjar l’article acabo d’adonar-me que una de les figures està repetida, ja que es pot obtenir fent-ne una rotació i una simetria. Sabrieu dir quines són les dues figures repetides?

Practiquem el càlcul del perímetre

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Un dels primers continguts del tema 9 és el càlcul del perímetre d’un polígon i per tant ens toca indicar uns quants enllaços que ens permetin ajudar-nos a superar aquest apartat.

Un bon lloc per començar degut a la seva senzillesa i claredat d’explicacions és Perímetres de Genmagic, on a banda d’unes senzilles animacions mostrant-nos el desplegament dels perímetres d’un seguit de polígons regulars podem, anant al Petit taller d’experimentació, mesurar els costats de diverses figures i posteriorment calcular els seus perímetres.

Quan esteu cansats de patullar amb el regle podeu passar a Calculem el perímetre de diferents figures, que ja té un aire més propi de cicle superior i on podreu disposar d’una calculadora per tal d’efectuar les operacions necessàries.

Com a tercer enllaç us suggerim Matemàtica – Perímetro, on els tres apartats de la web, lección, test i repaso us ajudaran a revisar de forma acceptable el tema. Llàstima que es limiti a quadrats i rectangles.

Finalment, pels que no s’espanten perquè una pàgina estigui en anglès, us recomano Perimeter – Activity, un dels molts recursos que ofereix la BBC i on per fi faran treballar una mica la nostra capacitat de raonament.

Full de suma de desenes

priadu1

Sumar números de dues xifres demana ja una estratègia. Alguns sumen primer les desenes i després afegeixen la suma de les unitats, d’altres arrodoneixen les quantitats i tot seguit corregeixen el resultat tenint en compte l’arrodoniment anterior… El fet és que la velocitat cau en picat i no podem resoldre les operacions de forma automàtica. Hem de fer molts fulls com aquest per adquirir una agilitat i rapidesa dignes.

Loading...

Repte 2012_02

priadu1

Ara que, tant a classe com a casa, ja hem practicat força amb el geoplà, és hora d’enfrontar-nos a un repte que exigeixi l’us d’aquest estri per trobar-hi la resposta.

Si mires els dibuixos de sota veuràs que quan més gran és la graella que fas servir més opcions tens a l’hora de crear polígons. Per exemple, en una graella amb dimensions 2 punts x 2 punts poca cosa podem fer, només podem crear un triangle o un quadrat i per tant el maxim número de costats que pot tenir un polígon en aquesta graella és 4.

Si observes que passa en una graella de 3 x 3 veuràs que les coses milloren, podem fer més polígons i podem arribar a un màxim de 7 costats.

El que hauràs d’investigar és quin és el número màxim de costats que pot tenir un polígon en una graella de 4 x 4 com la que tens a la darrera il·lustració.

Dimensions Polígons possibles
Graella de 2 x 2
Graella de 3 x 3
Graella de 4 x 4