Arxiu d'etiquetes: reforç_estiu5è

Tanquem el tema 2

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Aquí tens un llistat de tots els articles que et poden ajudar a treballar els continguts del segon tema. El primer apartat està dedicat als recursos i el segon a examens d’anys anteriors.

 Recursos
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Probabilitat, primeres passes.
519 – Cartes.
520 – Monedes.
521 – Notes.
536 – Tindrem sort?
537 – Endevina la carta.
538 – El número afortunat.
Identificar i representar fraccions.
505 – representació gràfica de fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Càlcul de la fracció d’un número o quantitat.
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
Juguem amb fraccions equivalents.
507 – Fraccions equivalents.
Fraccions a la recta numèrica.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 9

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitEl darrer tema del llibre de cinquè, El nostre país en dades, ens permet aprofundir en l’estadística tot introduint conceptes fins ara desconeguts com ara freqüència absoluta, moda i mitjana. El vam treballar durant la darrera setmana de juny i no vam fer examen.

 Recursos
Treballem amb gràfiques.
Càlcul de la mitjana.
512 – La mitjana aritmètica.
513 – Mitjanes i modes.
 Exàmens
Cap dels anys en que ha estat vigent aquest llibre hem fet examen d’aquest tema. S’ha valorat sempre a partir de la feina feta a classe o dels formularis de Google.

2017 – Unitat 8

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitPercentatges quotidians, un tastet de les rebaixes d’estiu abans d’hora. Un tema que cobra tot el seu sentit en aquests dies de calor intens on els cartells de les rebaixes floreixen als aparadors de totes les botigues.

 Recursos
Treballem amb gràfiques.
Quina és la bona?
506 – Pesos diferents.
Proporcionalitat i percentatges.
Percentatges a la calculadora.
100% jocs.
Jocs amb percentatges.
Percentatges sense complicacions.
Percentatges i fraccions.
533 – Vigilem la càrrega.
534 – Ofertes.
535 – Quina triem?
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 7

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitDel plànol a l’espai. Figures en 3D ens endinsava en el tradicional mon dels políedres però amb un afegit, les vistes. Un tema que fins fa ben poc quedava per a les classes de tecnologia de l’ESO i que combinat amb els desplegaments ens ajuda a visualitzar com podem veure una figura i com és realment.

 Recursos
Figures de l’espai.
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.
Policubs.
Blocs de construcció.
531 – Comptant cubs.
532 – Trecaclosques cúbic.
Esbrina els volums – 6201401.
Una torre a mig fer – 6201402.
Endevinalles geomètriques – 6201403.
Del 2D al 3D.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 6

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitUn conjunt de mapes ens serveixen per presentar les escales, un dels continguts bàsics del tema i com que el nom de la unitat és El lloc que ocupem, queda clar que per acabar de conèixer aquest lloc amb detall hem d’ampliar el primer contingut esmentat amb d’altres, el càlcul d’àrea i perímetre.

 Recursos
L’escala.
510 – Escales.
Quina escala?
528 – Quina escala?
529 – La supermosca.
7 mosaics.
Practiquem-el-calcul-del-perimetre.
Àrees dels polígons.
Calculem àrees.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
511 – Àrees i perímetres.
24 m2.
530 – Escuradents.
Tres plànols.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 5

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitLes formes dels edificis, cinquena unitat del llibre, ens acostava a l’estudi dels polígons. Les seves propietats i característiques, el seu dibuix i construcció, la triangulació, la possibilitat de convertir-los en un mosaic…

 Recursos
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Polígons: llistat actualitzat.
Triangles i quadrilàters.
Un geoplà molt complet.
Geoplans a dojo.
Triangulant el geoplà.
Dibuix de polígons.
Quants quadrats?
Polígons amb tangrams.
Un Nadal de tangrams.
7 mosaics.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 4

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitLa quarta unitat, Mesurem amb precisió suposava la reaparició dels decimals i per tant de les operacions amb aquests nombres. Treballar amb dècimes, centèsimes i mil·lesimes ens va suposar tot un repte que va tenir com a conseqüència els resultats més fluixos de tot el curs. És per tant una unitat que cal revisar atentament cara al proper curs.

 Recursos
Treballem amb gràfiques.
Decimals: Lectura, representació i descomposició.
Decimals: representació gràfica.
Decimals: comparació i ordenació.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Suma i resta de decimals.
Suma de decimals – jocs.
Sumem tot jugant.
Més jocs amb decimals.
Fraccions decimals.
Decimals, activitats TIC.
Decimals, material fotocopiable.
Revisió general de la unitat 4.
524 – Mesurem amb cura.
525 – Cèntims a dojo.
526 – Sumem decimals.
527 – Anem a comprar.
Un rècord treballat.
Conversió d’unitats de longitud – vídeo.
Introduïm les unitats de longitud.
Mesures de longitud.
Unitats de longitud.
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 3

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitLa tercera unitat, amb el curiós títol de Vivim entre línies es centrava en l’espai i la forma, concretament en punts, línies, angles i girs.

 Recursos
Línies, línies, línies.
Fem la mediatriu.
Jocs amb simetries.
Per Nadal simetries.
Angles – comencem de zero.
Mesurar angles.
Angles.
Angles – jocs.
522 – Guiem el robot.
523 – Girs.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 2

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googlespetitLa segona unitat, És mes o menys probable? es basava en les probabilitats d’un succés per a introduir tant fraccions com percentatges.

 Recursos
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Identificar i representar fraccions.
505 – representació gràfica de fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Càlcul de la fracció d’un número o quantitat.
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
Juguem amb fraccions equivalents.
507 – Fraccions equivalents.
519 – Cartes.
520 – Monedes.
521 – Notes.
Fraccions a la recta numèrica.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.

2017 – Unitat 1

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

estiu2017_googles Tal com vam dir el dia 23 presentarem un article per cada unitat. El d’avui correspon a Ahir, avui i demà i hi trobareu el enllaços agrupats en dos apartats. El primer dedicat als recursos per treballar el tema i el segon als exàmens d’aquest curs o de cursos anteriors.

 Recursos
Lectura i escriptura de nombres.
Escriptura de números.
Valor posicional de les xifres.
Números romans.
Números romans – jocs.
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
5201404 – operacions combinades.
Estimar el resultat d’una suma.
Estimacions – jocs.
Uns minuts pel temps.
Quant de temps…?.
514-Temperatures.
515-Anem al cine.
516-Horaris.
517-Febre.
518-Comprant i venent.
Treballem amb gràfiques.
 Exàmens
curs 2014-15.
curs 2016-17.