Arxiu mensual: juliol de 2015

Estiu2015_estadística i atzar

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015Per fi s’ha produït el miracle! Continguts d’estadística, concretament creació i lectura de gràfiques, a les primeres planes del primer tema del llibre; cosa que justifica per si sola la nova edició amb que ens ha obsequiat l’editorial.
Després de tants any de rondinar per l’abandonament i marginació d’aquest contingut, és una bona notícia que algú sigui capaç no només de començar el llibre amb aquest tema, sinó de fer-lo sortir a cinc unitats… Caram, potser haurem de començar a creure en els llibres de matemàtiques de primària!

Unitat 1: Ahir, avui, demà
Treballem amb gràfiques.
Examen unitat 1.
Unitat 2: És més o menys probable?
Juguem amb la probabilitat.
Probablement jocs.
Examen unitat 2.
Unitat 4: Mesurem amb precisió
Treballem amb gràfiques.
Examen unitat 4.
Unitat 8: Percentatges quotidians
Treballem amb gràfiques.
Quina és la bona?
506 – Pesos diferents.
Examen unitat 8.
Unitat 9: El nostre país en dades
Treballem amb gràfiques.
Càlcul de la mitjana.
512 – La mitjana aritmètica.
513 – Mitjanes i modes.
D’aquest tema no vam fer examen escrit i la nota es va calcular a partir de la feina feta a classe, a l’aula d’informàtica, a casa i amb els resultats dels formularis d’aquest bloc.

Estiu2015_espai i forma

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015La finalitat principal de l’estudi de l’espai i la forma és fer possible la comprensió i el domini de l’espai que ens envolta, per aquest motiu no coincideix exactament amb la geometria tradicional i inclou temes com ara la visualització espacial, la creació i lectura de mapes, la construcció i transformació de formes, la descripció de relacions espacials o la interpretació d’imatges d’escenes bidimensionals i tridimensionals. Tot plegat no evita però el solapament amb continguts de mesura que podreu observar en el llistat d’articles a treballar.

Unitat 3: Vivim entre línies
Angles.
Línies, línies, línies.
Fem la mediatriu.
Jocs amb simetries.
Per Nadal simetries.
Examen unitat 3.


Unitat 5: Les formes dels edificis
Polígons: conceptes elementals.
Polígons: elements, característiques i classificació.
Polígons: llistat actualitzat.
Triangles i quadrilàters.
Un geoplà molt complet.
Geoplans a dojo.
Triangulant el geoplà.
Dibuix de polígons.
Quants quadrats?
Polígons amb tangrams.
Un Nadal de tangrams.
Examen unitat 5.


Unitat 6: El lloc que ocupem
L’escala.
510 – Escales.
Examen unitat 6.


Unitat 7: Figures en 3D
Figures de l’espai.
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.
Endevinalles geomètriques – 6201403.
Examen unitat 7.

Estiu2015_mesura

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015Amb aquest tercer article arribem al primer bloc de continguts que d’altres anys era força marginal i que en canvi a l’edició nova del llibre queda força equilibrat amb la resta, ja que apareix a més d’un 50% de les nou unitats que hi ha al llibre de cinquè.
Els temes tractats però no s’allunyen gaire dels que apareixien a cursos anteriors i per tant, a banda d’incloure els articles nous d’enguany, podrem aprofitar ja que tenen plena validesa, d’altres més vells.

Unitat 1: Ahir, avui, demà
Uns minuts pel temps.
Quant de temps…?.
Examen unitat 1.
Unitat 3: Vivim entre línies
Angles – comencem de zero.
Mesurar angles.
Angles.
Angles – jocs.
Examen unitat 3.
Unitat 4: Mesurem amb precisió
Conversió d’unitats de longitud – vídeo.
Introduïm les unitats de longitud.
Mesures de longitud.
Unitats de longitud.
Unitats de mesura als supermercats.
Capacitat i pes.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Examen unitat 4.
Unitat 5: Les formes dels edificis
Examen unitat 5.
Unitat 6: El lloc que ocupem
L’escala.
510 – Escales.
Practiquem-el-calcul-del-perimetre.
Àrees dels polígons.
Calculem àrees.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
511 – Àrees i perímetres.
Examen unitat 6.