Arxiu mensual: juliol de 2011

Qd’E 2011 – Atzar i estadística

priadu1

happy_sunBen pocs alumnes necessiten a primària revisar els conceptes i procediments d’atzar i estadística, ja que ens limitem a fer taules de freqüències, calcular les freqüències absolutes i relatives, esbrinar els valors de la moda, la mediana i la mitjana i representar les dades treballades amb gràfics força senzills. Podríem dir per tant que les úniques dificultats (i en el primer cas són més artístiques que matemàtiques) venen donades a l’hora de realitzar gràfiques i calcular mitjanes.
El llibre de Barcanova limita aquests continguts a un sol tema, el número 11, del qual no hem fet cap examen, per tant avui la llista d’enllaços i recomanacions serà més curta que als articles anteriors de la sèrie.

Estadística i probabilitat
Treballem amb gràfiques.
Quadern d’estiu 5 – Estadística.

Enllaços nous:
Si recorrem a l’Xtec i a l’Edu per tal de trobar enllaços d’aquest tema ens trobem que tots pertanyen a l’ESO. Com és lògic tenen apartats completament entenedors per als alumnes de sisè, però tenint en compte que aquest articles van bàsicament orientats als alumnes que han tingut dificultats amb l’àrea de matemàtiques m’he estimat més deixar aquest recursos de banda i centrar-me ens els que són totalment de primària, fet que ens porta a que us proposi només quatre enllaços, tots ells en castellà.

La secció librosvivos.net de l’editorial SM al tema Estadística y probabilidad ens presenta una sèrie de diapositives, moltes interactives, que ens porten de la mà al llarg de tot el tema i ajuden a comprendre’l en la seva totalitat.
També l’editorial Anaya a Unidad 14. Estadística ens ofereix un conjunt d’explicacions i activitats semblants a les anteriors.
El tercer enllaç, similar als anteriors, pertany a Tablas y Gráficos del Proyecto Agrega, un projecte que inclou al Ministeri d’Educació, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a les comunitats autònomes.
El darrer és un vell conegut, Genmagic, que ens permet accedir a Interpreta gràfiques, Generador – Diagrames de barres i Generador – Gràfica de barres.

Qd’E 2011 – Espai i forma

priadu1

happy_sunCom ja vam comentar a l’article anterior l’estructura del llibre de text ens obliga a repetir temes. Per exemple el tema cinc parla dels angles i ens trobem que, mentre la seva construcció i classificació pertanyen clarament a espai i forma, la seva mesura cau dins de… mesura (i perdoneu la repetició poc correcta lingüísticament de la mateixa paraula). Afortunadament la segona part del tema, la dedicada a les mesures de longitud, no presenta aquesta dualitat. Com podeu imaginar el fet que acabem de comentar fa inevitable la repetició d’alguns enllaços.
No oblideu que, a banda de les recomanaciosn d’aquest curs podeu trobar-ne algunes més a la mateixa sèrie del curs anterior, concretament a Quadern d’estiu 4 – Geometria.

Els angles. Mesures de longitud
Angles.
Examen del tema 5.

Enllaços nous:
Using a Protractor to Draw an Angle és una animació que ens explica clarament i pas a pas com dibuixar un angle.

Polígons i circumferència. Perímetre
Polígons: elements, característiques i classificacions.
Triangles i quadrilàters.
Dibuix de polígons.
Polígons estrellats.
Examen del tema 6.

Enllaços nous:
Cyberchase airlines builder ens proposa construir polígons amb un nombre determinat de segments i per tant ens permet investigar formes, perímetres i superfícies.
Els catorze fulls del document Dibuix tècnic per a cicle superior de primària ens ensenyen a dibuixar paral·leles, perpendiculars, mediatrius, bisectrius, polígons… un bon resum per revisar el traçat de tots aquests elements.

Unitats de superfície. Àrees.
Puzzles 2D.
Examen del tema 8.

Enllaços nous:
Una activitat que ara fem sovint a les classes quan tractem el tema de les superfícies és el tesel·lat. Si voleu experimentar i passar una bona estona amb aquestes figures que cobreixen en la seva total·litat una superfície, descobrireu que la xarxa ens proporciona un bon nombre d’enllaços.
Els tres que us proposo tenen en comú el fet de ser ben didàctics ja que en tots ells a partir d’un polígon regular i amb les manipulacions adients aconseguim crear una tesel·la que després es repetirà un cop i un altre fins a omplir tot el pla.
A Tessellate! ho aconseguim a partir de tres figures bàsiques: un triangle, un rectangle o un hexàgon. Nosaltres deformem la figura i l’ordinador fa el tesel·lat
La pàgina d’El Comecocos ens mostra la creació de la forma bàsica mitjançant una animació i després ens deixa la pavimentació a nosaltres, fet que ens exigirà treballar les rotacions.
La mateixa proposta: explicació i tesel·lació, la trobem a Le Blog mathématique d’ABC Maths quan cliquem a Pavage. En aquest cas però la figura és molt més complicada, concretament un dels típics llangardaixos d’Escher.

Geometria de l’espai. Volum i capacitat
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.
Calculem volums omplint dipòsits.
Examen del tema 9.

Enllaços nous:
A Migthy Math Calculating Crew trobarem un senzill joc que ens permet dir si el desplegament que veiem correspon o no a la figura mostrada. Per respondre haureu de triar entre Yes o No. És una mica limitat i no té gaires exemples però pot ser interessant com a primer exercici.
D’un nivell similar és Enrichment Nets.

Representacions i moviments en el pla
Jocs amb coordenades.
Jocs amb simetries.
Examen del tema 10.

Nous enllaços:
La Mud Representació i moviments en el pla és molt completa ja que a banda de les coordenades cartesianes i els moviments en el pla també inclou plànols, distàncies i escales.
I acabem amb la Unitat 6 de Mates TAC que malgrat estar pensada per a l’ESO ens pot oferir un bon número d’explicacions i activitats plenament aprofitables pels nostres alumnes.

Qd’E 2011 – Mesura

priadu1

happy_sunSi consulteu la pàgina 211 i següents del llibre de matemàtiques dels vostres fills, descobrireu que l’organització dels temes feta pels autors barreja sovint continguts de mesura i d’espai i forma en la mateixa unitat. Aquest fet provoca que, en aquest article i en el proper, s’acumulin les repeticions tant pel que fa a les unitats llistades (5, 6, 8, 9 i 10) com als exàmens. Procurarem evitar-ho amb els enllaços, però això no serà sempre possible ni recomanable.
Abans d’entrar en matèria us recordem que l’any passat ja vam parlar de mesura a Quadern d’estiu 1 – mesura.

Els angles. Mesures de longitud
Mesurar angles.
Angles.
Mesures de longitud.
Examen del tema 5.

Enllaços nous:
Alien angles. Si ets bo estimant angles aconseguiràs rescatar uns simpàtics extraterrestres perduts en l’espai.
Measuring Units Worksheets de Home School Math ens ofereix 8 fulls imprimibles amb les seves respostes, si no en teniu prou en podeu crear més amb el worksheet generator.

Polígons i circumferència. Perímetre
Examen del tema 6.

Enllaços nous:
Els tres nivells d’Everything you wanted to know about perimeter and area us permetran calcular des de perímetres de polígons ben simples on podeu veure les dimensions de tots els costats, fins a figures més complicades que us demanaran una mica de reflexió.
Una mica més difícil pel fet que les explicacions en anglès són més llargues que a la pàgina anterior, però no patiu que les podeu seguir, és Perimeter de KS3 Bitesize

Unitats de superfície. Àrees.
Àrees dels polígons.
Jocs per practicar el càlcul d’àrees.
Examen del tema 8.

Enllaços nous:
Com a fulls imprimibles us proposem els de Super Teacher Worksheets, on podreu trobar nivells molt diversos i on, com gairebé sempre, trobareu tant els fulls d’exercicis com els de respostes.
Pel que fa a l’activitat TIC us deixo l’enllaç de la companya de la recomanada al tema anterior, Area de KS3 Bitesize

Geometria de l’espai. Volum i capacitat
Calculem volums omplint dipòsits.
Examen del tema 9.

Enllaços nous:
Tot i ser una mica simple Taking measures-capacity ens pot ajudar a relacionar les mesures de capacitats amb contenidors reals.
El abuelo educa presenta exercicis de conversió entre diverses unitats de capacitat, un os que alguns alumnes tenen dificultat a rosegar.
Si considereu que ja heu practicat prou us podeu avaluar amb el test del CEIP San Bernardo.
Un cop superat el tema de la capacitat podem començar a investigar el volum amb Illuminations – Resources for Teaching Maths.
I per endisar-nos més en el tema us recomano El Volumen. Capacidad que és, com tots els altres paquets d’activitats de la Junta d’Andalusia un bon lloc on treballar tots els aspectes de qualsevol unitat.

Representacions i moviments en el pla
Examen del tema 10.

Enllaços nous:
La MUD Reduir? Augmentar? Escala, ens ofereix una explicació molt entenedora amb animacions flash i exercicis.
Per acabar de dominar el tema recorrerem a una altra MUD centrada en el treball amb plànols i mapes, es tracta de Preparem un viatge: calculem la distància real entre dos punts.