Arxiu mensual: juliol de 2012

QE 2012 – Estadística i atzar

priadu1

Crida l’atenció que aquesta branca de les matemàtiques, que és sense cap mena de dubte la més mediàtica, ja que dia rera dia inunda diaris, revistes, ràdios i cadenes de televisió, quedi limitada sovint als llibres de text de primària, a un únic tema que a més a més acostuma a ser el darrer, amb la conseqüència previsible de ser deixat de banda moltes vegades. Per evitar aquest oblit nosaltres l’avancem i el tractem en quan acabem l’apartat de càlcul i numeració.
Com als articles anteriors de la sèrie us remetem primer als resums d’estiu d’anys anteriors, Quadern d’estiu 5 – Estadística i Qd’E 2011 – Atzar i estadística.

Unitat 11: Estadística i probabilitat
Probablement jocs
Tastet d’estadística.
Treballem amb gràfiques.

Enllaços nous:
Com que a cinquè només es donen les bases de l’estadística em limitaré a una sola recomanació, una pàgina de National Library of Virtual Manipulatives on clicant a standard, totals o percentatges podrem alternar entre la lectura de les freqüències absolutes i les relatives.

QE 2012 – Espai i forma

priadu1

Arribem a un dels blocs menors de cinquè curs, menors no per la seva importància però, sinó per la seva extensió, ja que el llibre de text li dedica només dos temes, el 8 i el 9, a banda d’una breu referència relacionada amb la construcció d’angles al tema 7. En conseqüència i com és fàcil d’imaginar aquest article serà més breu que els anteriors.
Com sempre us remetem en primer lloc als quaderns d’estiu d’anys anteriors. Quadern d’estiu 4 – Geometria del juliol del 2010 i Qd’E 2011, del juliol del 2011.

Unitat 7: El grau
Angles. Aquest enllaç, que ja ha aparegut a l’article de mesura, torna a sortir aquí pel fet d’oferir enllaços a pàgines que comenten els tipus d’angles existents i expliquen el seu traçat.

Enllaços nous:
Ua afegim un parell de vídeos que poden ser útils per acabar d’entendre com es construeixen els angles.

Unitat 8: Geometria plana
Polígons: elements, característiques i classificació.
Triangles i quadrilàters.
Un geoplà molt complet.
Triangulant el geoplà.
Examen del tema 8.
Unitat 10: Geometria de l’espai
Políedres.
Políedres – desplegament.
Desplegant el cub.
Institut Freudenthal.

QE 2012 – Mesura

priadu1

Els continguts dedicats a la mesura es limiten, com podeu veure en aquest article, a tres temes, el 7, el 8 i el 9. A classe però, no vam respectar l’organització i el repartiment del llibre, sinó que vam adoptar una de ben diferent.
Vam tractar en primer lloc i de forma independent una part del tema 7, la dedicada al temps. Vam lligar els angles i les seves unitats, el graus, amb el primer tema de geometria i per últim, vam treballar les unitats de capacitat i pes de forma conjunta. Aquesta serà per tant l’organització que trobareu en el present article.
Com que aquest és el tercer any que orientem la feina d’estiu des del bloc un primer pas pot consistir en visitar els articles dels anys anteriors dedicats al tema. És tracta de Qd’E11 – Mesura, que tot i estar pensat per als alumnes que al juny de l’any passat acabaven sisé té molts enllaços adients per cinquè i Quadern d’estiu 4 – Geometria, aquest sí plenament de cinquè.

Unitat 7: Unitats de temps.
Uns minuts pel temps.
Examen del tema 7.

Enllaços nous:
A la pàgina web de l’Intitut la Mallola trobem una serìe d’activitats pensades per als alumnes de primer d’ESO que podem fer servir tranquil·lament al nostre nivell. hi trobareu expressa en forma complexa, i el seu contrari, expressa en forma incomplexa.
Per revisar les operacions, concretament suma i resta, podem fer servir Suma i resta d’unitats de temps de Daniel Graell.

Unitat 7. El grau – Unitat 8: Geometria plana
Mesurar angles.
Angles.
Examen del tema 8.

Enllaços nous:
Després de practicar la mesura d’angles a les pàgines que acabem de recomenar, el millor és passar a fer-ho sobre angles dibuixats en un full, per això us remetem a Measuring angles i Drawing angles, que us permetran imprimir uns fulls on haureu de mesurar i dibuixar angles.

Unitat 9: Unitats de longitud i superfície
Mesures de longitud.
Unitats de longitud.
Practiquem el càlcul del perímetre.
Àrees dels polígons.
Jocs per practicar el càlcul d’arees.
Examen del tema 9.

Enllaços nous:
Com a novetats us recomanem els enllaços a les activitats que, tant de quart com de cinquè nivell, ens ofereix editorial Anaya
Actividad 1. Metro, decímetro, centímetro y milímetro.
Actividad 2. Metro, decámetro, hectómetro y kilómetro.
Actividad 1. La medida de la longitud: Cambios de unidad.

Unitat 7: Unitats de capacitat – Unitat 9: Unitats de pes
Unitats de mesura als supermercats.
Massa i capacitat – canvis d’unitats.
Examen d’unitats de capacitat i massa.

Enllaços nous.
Molt entretingut, és l’enllaç La masa – El kilogramo, sus múltiplos i divisores. Equivalencias entre unidades, que com podeu deduir del seu títol tracta el tema en la seva totalitat.
El mateix nivell de qualitat i complexitat té el programa equivalent dedicat a la capacitat. És tracta de La capacidad, on treballareu les unitats de capacitat, les equivalències entre elles i fareu operacions i estimacions.