Arxiu d'etiquetes: exàmens_6è

Proves de competències bàsiques

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Ara que s’acosta l’època de les competències bàsiques és un bon moment per posar uns enllaços que ens hi portin i així poder-ne fer un cop d’ull.
Les proves que trobareu pertanyen a dos períodes clarament diferenciats. Un primer que inclou els cursos 2004-05 i 2005-06, una època en que les proves es passaven a final de cadascun del cicles. Per tant hi trobareu proves de tots tres i s’haureu de centrar en les de cicle superior.
El segon període des del curs 2008-09 fins a l’actualitat, ja presenta les proves en el seu format actual i per tant accedireu directament a les corresponents a matemàtiques de sisè.
curs 2014-2015.
curs 2013-2014.
curs 2012-2013.
curs 2011-2012.
curs 2010-2011.
curs 2009-2010.
curs 2008-2009.

Examen 6_28

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

El sisè examen del present curs va ser una mica atípic ja que no anava lligat a cap tema en concret i tenia com a finalitat valorar la capacitat de resoldre problemes per part dels alumnes. Les tres primeres pàgines recuperaven problemes apareguts en les competències bàsiques dels darrers sis anys i per tant eren força fàcils. Els tres de la darrera pàgina tenien un nivell superior i estaven basats en els que podem trobar als quaderns d’editorial Casals.

Examen de problemes

Examen 6_27

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Canvi radical en els continguts del tema 5 centrats bàsicament en espai i forma i mesura. Un únic exercici de relacions i canvi a l’hora de trobar un patró que lligués arestes, cares i vèrtexs (ho havien d’esbrinar els alumnes, ja que no han aprés el teorema d’Euler) i el càlcul mínim i necessari per tal de esbrinar el valor de perímetres, àrees laterals i volums.

Examen 6_23

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

A un nou curs, el 2015-16 i a un nou nivell, sisè, li correspon una nova tongada d’exàmens. Comencen amb el tema 1, Comparar, que tenia un total de 30 punts, la major part, 18 concretament, de càlcul i numeració. La resta a repartir entre raonament i resolució de problemes, estadística i atzar i espai i forma.

Loading...