Arxiu mensual: juny de 2015

Estiu2015_raonament i problemes

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015Sobre aquest apartat hem de comentar dos punts. El primer, que com tots els anys anteriors trenquem l’estructura d’unitats i agrupem els enllaços segons uns criteris que en semblen més adients per a aquest tema. El segon, que a diferència de la resta d’articles dedicats al reforç d’estiu, sí que hi posarem tots els exàmens dels darrers anys, ja que la presència de problemes i activitats que demanen l’ús del raonament i la lògica és una constant de totes les proves fetes durant el curs.

Exàmens amb problemes i activitats de raonament
Com que el canvi de llibre suposa diferències considerables entre les unitats del text vell i del nou, us llistem primer els exàmens pertanyents a l’edició vella i després els corresponents a l’actual. Hi afegim el títol de les unitats per tal de facilitar la tria de la prova a treballar.
Unitat 1 (curs 2011 – 12): Els números naturals.
Unitat 1 (curs 2012 – 13): Els números naturals.
Unitat 2 (curs 2011 – 12): Operacions amb naturals.
Unitat 2 (curs 2012 – 13): Operacions amb naturals.
Unitat 3 (curs 2011 – 12): Fraccions.
Unitat 3 (curs 2012 – 13): Fraccions.
Unitat 4 (curs 2011 – 12): Operacions amb fraccions.
Unitat 4 (curs 2012 – 13): Operacions amb fraccions.
Unitat 5 (curs 2011 – 12): Els nombres decimals.
Unitat 5 (curs 2012 – 13): Els nombres decimals.
Unitat 6 (curs 2011 – 12): Operacions amb decimals.
Unitat 6 (curs 2012 – 13): Operacions amb decimals.
Unitat 7 (curs 2011 – 12): Unitats de temps.
Unitat 7 (curs 2012 – 13): Unitats de temps.
Unitat 8 (curs 2011 – 12): Geometria plana.
Unitat 8 (curs 2012 – 13): Geometria plana.
Unitat 9 (curs 2011 – 12): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Longituds i superfícies.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
Unitat 9 (curs 2012 – 13): Capacitat i pes.
– – –
Exàmens corresponents al curs actual (2014 – 15) i per tant al llibre que hem fet servir enguany.
Unitat 1: Ahir, avui, demà
Unitat 2: És més o menys probable?
Unitat 3. Vivim entre línies.
Unitat 4. Mesurem amb precisió.
Unitat 5. Les formes dels edificis.
Unitat 6. El lloc que ocupem.
Unitat 7. Figures en 3D.
Unitat 8. Percentatges quotidians.


Activitats de lectura comprensiva de problemes
En aquest primer apartat trobareu un conjunt d’activitats orientades a fer la primera passa a l’hora de resoldre un problema, comprendre el seu enunciat. Les primeres estan destinades a alumnes de cicle inicial i en conseqüència només les recomanem als alumnes que han tingut un PI i que presenten serioses dificultats a l’hora d’entendre i assimilar l’enunciat d’un problema. Les segones estarien destinades als que sense fer una adaptació individualitzada han anat durant tot el curs a l’aula de reforç.
Proble+. Lectura comprensiva de problemas de matemáticas.
Problemes.ppt.


Problemes amb informació gràfica (muts, visuals, presentacions…)
En aquest apartat trobareu un conjunt de problemes molt fàcils d’entendre ja que la pregunta és curta i clara i les dades es presenten en forma d’imatges. Són recomanables com a pas previ a la resolució de problemes textuals, word problems que diuen ens anglosaxons.
Comencem com a l’apartat anterior pels problemes destinats a alumnes amb adaptacions curriculars.

En un primer grup posem els creats per ceipangels i que van destinats, en principi, a canalla ben petita. Els podeu trobar a la web de Scribd. És tracta de Problemes Visuals, Problemes Visuals II i Problemes Visuals III.

Un segon nivell el formen els problemes muts de Genmagic:
Generador – Problemes muts – 1.
Generador – Problemes muts – 2.
Generador – Problemes muts – 3.
Generador – Problemes muts – 4.

Amb un nivell una mica més elevat i per tant més propers al que s’espera de cicle superior tenim:
Falta un precio.
Tengo, faltan.
El contingut de les safates.

I si us agrada treballar d’una forma més tradicional amb llapis i paper podeu descarregar-vos aquests fulls de problemes muts.


Problemes de càlcul mental – tipus quinzet
Podríem considerar que aquests problemes lligarien més a l’apartat de càlcul mental que a l’article d’avui, però com que també exigeixen una lectura acurada de l’enunciat i la seva correcta comprensió, es poden incloure tranquil·lament a un article sobre problemes.
Fem problemes – Tercer.
Fem problemes – Quart.
Fem problemes – Cinquè.
Fem problemes – Sisè.
Problemes de càlcul mental.
Per acomiadar aquest apartat tornem al format paper i us enllacem a uns problemes que com a tals no tenen cap dificultat especial, però que treballen amb uns números que ens exigeixen un molt bon càlcul mental. Es tracta del Listado de problemas orales para desarrollar el cálculo mental de l’IES Alhama de Corella


Avancem en la comprensió de l’enunciat i la lògica
Al primer enllaç trobareu activitats que no es limiten a una sèrie de càlculs, sinó que ens exigeixen una lectura atenta dels enunciats, l’aplicació de la lògica i l’ús d’estratègies diverses per resoldre els problemes plantejats. El segon ens farà analitzar els enunciats i reflexionar sobre les operacions a fer, com a pas previ a la resolució de l’exercici.
Resolución de problemas, metamodelos tic de Juan García Moreno.
Problemas d’Arturo Ramo García.


Problemes simples
Aquí tenim els exercicis que tota la vida hem trobat als llibres. No teniu suport visual i haureu d’agafar llapis i paper per resoldre’ls.
Problemes variats.


Problemes complexos
Aquí hi figuren els problemes amb més d’una pregunta i que ens exigeixen més d’una operació per a arribar a les respostes exigides. La seva major complexitat també pot venir donada per la llargada de l’enunciat, i la dificultat a trobar les dades.
QV – Problemes – 1r quadern.
Racó de problemes matemàtics.
Dins d’aquest apartat podríem incloure també els 32 reptes que han anat apareixent al llarg del temps de vida d’aquest bloc, així com els que trobareu a l’etiqueta problemes.
Finalment i com a traca final dues autèntiques joies. Les activitats de raonament, moltes en forma de joc, de la pàgina Razonamiento lógico de José Bustillo Rendón i els Problemes Interactius de Joan Jareño,

Estiu2015_calcul i numeracio

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

cornet2015Enguany l’editorial ha fet una nova edició del llibre de l’alumne. El nou text, amb unes unitats que barregen diferents tipus de continguts, s’acosta més a l’aiguabarreig de la vida real i deixa de banda les artificioses particions de les versions anteriors.
Notareu que enguany no llistarem a l’article els exàmens de cursos anteriors. La raó és òbvia, s’ajusten a l’antiga edició del llibre i per tant no ens serveixen de model per a saber què hem avaluat durant el curs que tot just s’ha acabat.

Càlcul mental
Càlcul al minut.
Càlculo mental de Mario Ramos Rodríguez.
Calculus Trainer.
MathRun.
Thatquiz.
Brainracer.
The Arithmetic Masters.
Taules fins al 12.
AI – càlcul mental – 5201401.
AI – càlcul raonat – 5201402.
The Equator.
Quick Calculate.
Unitat 1: Ahir, avui i demà
Lectura i escriptura de nombres.
Valor posicional de les xifres.
Números romans.
Números romans – jocs.
Operacions amb naturals: càlcul escrit.
5201404 – operacions combinades.
Estimar el resultat d’una suma.
Estimacions – jocs.
Examen unitat 1.
Unitat 2: És més o menys probable?
Identificar i representar fraccions.
505 – representació gràfica de fraccions.
Fracció d’un número o d’una quantitat.
Fracció d’un número o d’una quantitat (II).
Fracció d’un número (III).
Càlcul de la fracció d’un número o quantitat.
Juguem amb les fraccions.
Fraccions equivalents.
Fraccions equivalents – jocs.
507 – Fraccions equivalents.
Fraccions a la recta numèrica.
Examen unitat 2.
Unitat 4: Mesurem amb precisió
Decimals: Lectura, representació i descomposició.
Decimals: representació gràfica.
Decimals: comparació i ordenació.
Avui juguem amb decimals.
Arrodonir nombres decimals.
Decimals: arrodoniment.
Arrodonim tot jugant.
Suma i resta de decimals.
Suma de decimals – jocs.
Més jocs amb decimals.
Fraccions decimals.
Decimals, activitats TIC.
Decimals, material fotocopiable.
Revisió general de la unitat 4.
Examen unitat 4.
Unitat 8: Percentatges quotidians
Proporcionalitat i percentatges.
Percentatges a la calculadora.
100% jocs.
Jocs amb percentatges.
Percentatges sense complicacions.
Examen unitat 8.

512 – La mitjana aritmètica

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

A classe hem vist que quan fem un recull de dades, observem uns resultats, fem una enquesta… En resum, fem una estadística, no sempre té sentit i és possible calcular la mitjana aritmètica. Si recordes la vam poder fer per exemple de les alçades de tots els nens de la classe, però de no de l’assignatura que més ens agradava.
Ara hauràs de demostrar que vas entendre-ho tot contestant el formulari que tens aquí sota. Ànim i fixeu-vos-hi, que ja sabeu que d’aquest tema no fem examen i compten totes i cadascuna de les activitats fetes.

Deconvolució rima amb resolució

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Quan l’autor d’aquest bloc tenia l’edat dels seus alumnes actuals, de Plutó en sabíem ben poca cosa, i molt del que sabíem s’ha demostrat amb el temps, incorrecte. Per aquesta raó veure que a hores d’ara d’aquell ex-planeta que estava als confins del sistema solar podem tenir unes imatges que fins i tot ens permeten veure Caront orbitant al seu voltant és impressionant i gairebé increïble.
deconvolutionEi, que aquest bloc és de matemàtiques! D’acord, d’acord, cap problema, anem a les mates. Aquestes esplèndides imatges s’han aconseguit fent servir un mètode anomenat deconvolució, una eina matemàtica que permet millorar les imatges digitals en recuperar dades degradades en qualsevol procés físic.
L’èxit més esclatant i conegut fins ara de l’aplicació d’aquesta operació matemàtica havia estat la correcció digital de la “miopía” del Hubble. Potser el nou pas ens permetrà veure per primer cop el paisatges d’aquest planeta nan que fins pa poc no havia passat de ser res més que un petit punt de llum als telescopis més potents.
Podeu trobar una informació més completa a l’article De mica en mica se’ns aclareix Plutó del bloc Pols d’estels d’Enric Marco.

Càlcul de la mitjana

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Mitjana i moda són els dos primers apartats del darrer tema del llibre de cinquè, el 9, i per tant són els temes que desenvoluparem en aquest article i el proper.
Començarem amb la mitjana i ho farem amb una pàgina que ens mostra el seu càlcul amb una petita animació. Es tracta de The Mean Machine. Té una pega però, no està pensada per a cinquè i treballa amb números positius i negatius.
Els altres tres links ens envien a diversos exercicis de càlcul de la mitjana. Són Average – statistics examples, on seria recomanable fer servir la calculadora, Arithmetic Mean de Math Goodies que combina exemples i exercicis i, per acabar, Mean and mode d’IXL.