Arxiu mensual: febrer de 2018

Comú denominador amb el full de càlcul

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Quan encara no jubilat era el vostre mestre de matemàtiques, fèiem servir de tant en tant el full de càlcul per tal de resoldre diversos tipus d’exercicis. Avui us mostro com podeu buscar el comú denominador amb una de les funcions que té aquest programa.
La imatge us pot ajudar a entendre les passes a fer:

  • Introduir les fraccions (columna A).
  • Identificar els denominadors (columna B).
  • Inserir la funció MCM_ADD() parant compte a posar tots els números implicats (b2;b3;b4;b5) o bé el rang (b2:b5)
  • Clicar D’acord.

Espero que l’explicació sigui entenedora i us serveixi d’ajuda.

Sumem fraccions

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

La suma i resta de fraccions ha estat tractada en tres articles anteriors. El primer, que es limita a les fraccions d’igual denominador és Mes operacions amb fraccions. El segon, que ja ens presenta denominadors diferents, és Suma i resta de fraccions, mentre que el tercer és Repassem fraccions tot jugant.

Als enllaços que podeu trobar als articles esmentats n’afegirem un parell. Suma de fraccions de l’INS Vilamajor, on operarem amb suport gràfic i Suma de fracciones con diferente denominador de Genmagic.

Acabarem amb una sorpresa, un vídeo explicatiu fet per… alumnes. Són de l’Escola l’Esperança. Us animeu vosaltres a fer el mateix?

Practiquem la reduccio a comú denominador

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Un cop visionats els vídeos és l’hora de posar-s’hi. Malauradament no hi ha (o no els he sabut trobar) gaires recursos interactius a la xarxa sobre aquest tema, la gran majoria són PDFs, i per tant ens limitarem a un parell d’enllaços.

El primer, propietat dels recursos digitals d’Anaya, el trobarem a la unitat 3 – las fracciones.

El segon correspon a Khan Academy. Cal remarcar que a la seva pàgina Common denominators tenim no només exercicis, sinó també una tecla Hint, on hi trobarem explicacions molt detallades.

Un cop controlat el procés pot comprovar si saps trobar el comú denominador correcte a Least Common Denominator Exercises de Shmoop.

Comú denominador

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Si féssim una classificació dels continguts més difícils dels tres temes de decimals no hi ha cap dubte de quin seria el que aconseguiria la medalla d’or, la reducció a comú denominador. Un procés llarg, un pèl embolicat i on podem cometre errors fàcilment.
Hi ha un pas previ que ens pot ajudar molt, entendre les fraccions equivalents, un tema que podeu trobar als articles Fraccions equivalents i Fraccions equivalents – jocs.
Però malgrat assolir aquest punt la reducció continuarà tenint un grau de dificultat considerable. Mirarem d’alleugerir-la amb un seguit de vídeos que us permetran revisar un cop i altre les passes a fer.

Reducció de fraccions a comú denominador del Departament de Matemàtiques de l’IES Valerià Pujol i Bosch.

Reducir fracciones a común denominador por el método del mínimo común múltiplo de la web Podemos aprobar matemáticas

Reducción de fracciones a comun denominador, pertanyent a Tuto mate.

622 – Sense calcular

 Alumnes primària  Alumnes secundària  Adults: Pares / Mestres

Estic totalment convençut que a l’examen de decimals has demostrat que els saps sumar, restar, multiplicar i dividir… Però, ho fas de forma totalment mecànica, com una calculadora o has reflexionat una mica sobre el perquè de la resposta? Per exemple hi ha una cosa ben xocant. Si tota la vida hem vist que el resultat d’una multiplicació és superior als factors (2 x 3 = 6 i queda clar que 6 > 2 i també 6 > 3), com por ser que 0,5 x 0,1 = 0,05?
Avui farem un parell de petits exercicis per comprovar si a banda de calcular reflexionem… I això fa que estigui totalment prohibit agafar la calculadora o el llapis per resoldre’ls. Per tant contesta sense fer les operacions indicades i explica de forma breu i clara el teu raonament per triar la resposta.